Luận văn Nghiên cứu ảnh hưởng của neutron lên detector cdc trong thí nghiệm belle 2

DANH MỤC BẢNG BIỂU. 3

DANH MỤC HÌNH VẼ. 4

DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT . 7

MỞ ĐẦU . 8

Chương 1 - GIỚI THIỆU CHUNG . 10

1.1 Mục đích của thí nghiệm Belle II . 10

1.1.2 Vi phạm đối xứng CP và Vật lý B. 13

1.1.2.1 Vi Phạm đối xứng C, P và CP. 13

1.1.2.2 Vi pham đối xứng CP trong hệ Kaon. 15

1.1.2.3 Pha trộn quark và ma trận CKM . 17

1.1.2.4 Vi Phạm CP trong hệ B . 20

1.2 Máy gia tốc SuperKEKB. 24

1.2.1 Máy gia tốc SuperKEKB . 24

1.2.2 Luminosity của máy gia tốc SuperKEKB. 26

1.3 Detector Belle II. 28

Chương 2 - PHÔNG DO CHÙM TIA GÂY RA TRONG THÍ NGHIỆM

BELLE II . 36

2.1 Các loại phông do chùm tia gây ra. . 36

2.2 Bức xạ Synchroton. 37

2.3 Hiệu ứng Touschek . 37

2.3.1 Định nghĩa. . 37

2.3.2 Tốc độ của hiệu ứng Touschek. 39

2.4 Tán xạ Bhabha . 41

2.4.1. Tán xạ Bhabha . 41

2.4.2 Tiết diện tán xạ Bhabha. 42

2.5 Tán xạ với không khí. . 42

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY