Luận văn Nghiên cứu ảnh hưởng của hoạt động chuyên canh hoa đến môi trường đất vùng ven đô Hà Nội

LỜI CAM ĐOAN

LỜI CẢM ƠN

DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VÀ CHỮ VIẾT TẮT

DANH MỤC CÁC BẢNG

DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ

MỞ ĐẦU . 1

Chương 1.TỔNG QUAN . 106

1.1.Đất canh tác và nhóm chỉ tiêu đánh giá chất lượng đất. 106

1.1.1.Đất canh tác. 106

1.1.2. Nhóm chỉ tiêu đánh giá chất lượng đất . 106

1.1.2.1. Một số chỉ tiêu lý hóa học . 106

1.1.2.2. Một số chỉ tiêu sinh học đất . 108

1.2. Ảnh hưởng của hoạt động canh tác nông nghiệp tới chất lượng đất . 109

1.2.1. Ảnh hưởng của quá trình canh tác tới chất hữu cơ trong đất 109

1.2.2. Ảnh hưởng của bón phân tới hàm lượng các nguyên tố trong đất . 110

1.2.3. Ảnh hưởng của nước tưới tới hàm lượng các nguyên tố trong

đất. 112

1.2.4. Ảnh hưởng của kỹ thuật làm đất đến tính chất hóa lý của đất 114

1.2.5. Ảnh hưởng của tàn dư thực vật tới chất lượng đất . 116

1.2.6. Ảnh hưởng khi sử dụng hóa chất bảo vệ thực vật đến hệ sinh vật

đất. 117

1.2.6.1. Ô nhiễm hóa chất bảo vệ thực vật trong đất canh tác. 117

1.2.6.2. Ảnh hưởng của hóa chất bảo vệ thực vật đến hệ sinh vật đất . 118

1.2.7. Ảnh hưởng của nước tưới và bón phân đến hệ sinh vật đất. 120

1.2.7.1. Ảnh hưởng của nước tưới . 120

1.2.7.2. Ảnh hưởng của phân bón. 120

1.2.7.3. Ảnh hưởng của việc bổ sung chế phẩm vi sinh vật vào đất . 122

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY