Luận văn Nghiên cứu ảnh hưởng của axit silicic đến sự phân tán cấp hạt sét trong đất có thành phần giàu kaolinit và sắt

LỜI MỞ ĐẦU .1

Chương 1. TỔNG QUAN TÀI LIỆU .3

1.1. Silic trong đất.3

1.1.1. Các bồn Si trong đất .3

1.1.2. Vai trò của Si đối với thực vật và môi trường đất.10

1.2. Đặc tính keo của khoáng vật sét, các yếu tố ảnh hưởng tới sự phân tán của

khoáng sét trong đất.13

1.2.1. Khoáng sét trong đất và sự hình thành kaolinit trong đất nhiệt đới .13

1.2.2. Đặc điểm hóa học bề mặt của khoáng sét .15

1.2.3. Đặc tính keo của khoáng sét.16

1.2.4. Các yếu tố ảnh hưởng tới đặc tính keo và tính bền vững của hệ keo.17

1.2.5. Vai trò của khoáng sét kaolinit trong đất với độ phì của đất nhiệt đới .19

1.3. Dòng Silic và mối quan hệ với đặc tính keo.20

Chương 2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .23

2.1. Đối tượng nghiên cứu .23

2.1.1. Mẫu đất nghiên cứu.23

2.1.2. Dung dịch axit silicic.24

2.2. Phương pháp nghiên cứu .25

2.2.1. Xác định các đặc tính cơ bản của mẫu đất nghiên cứu .25

2.2.2. Xác định các đặc tính cơ bản của mẫu sét nghiên cứu.26

2.2.3. Xác định các dạng tồn tại Si trong đất .26

2.2.4. Thí nghiệm tán xạ ánh sáng và phân tán trên ống nghiệm.27

2.2.5. Xác định khả năng biến thiên thế điện động của cấp hạt sét trong đất

Phú Hộ, Phú Thọ .29

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY