Luận văn Nghiệm không thay dấu của bài toán biên dạng tuần hoàn cho phương trình vi phân hàm bậc nhất

MỤC LỤC

Trang

MỞ ĐẦU. 5

MỘT SỐ KÝ HIỆU. 7

CHƯƠNG 1:BÀI TOÁN BIÊN TỔNG QUÁT CHO PHƯƠNG TRÌNH VI

PHÂN HÀM TUYẾN TÍNH BẬC NHẤT. 8

1.1 Sự tồn tại và duy nhất nghiệm của bài toán biên tổng quát cho phương

trình vi phân hàm tuyến tính bậc nhất . 8

1.2 Tính xấp xỉ nghiệm của bài toán biên tổng quát cho phương trình vi phân

hàm tuyến tính bậc nhất. 22

CHƯƠNG 2:NGHIỆM CÓ DẤU KHÔNG ĐỔI CỦA BÀI TOÁN BIÊN

DẠNG TUẦN HOÀN CHO PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN HÀM BẬC NHẤT.

. 30

2.1 Giới thiệu bài toán . 30

2.2 Nghiệm không dương của bài toán biên dạng tuần hoàn cho phương trình

vi phân hàm tuyến tính bậc nhất . 32

2.3 Nghiệm không dương của bài toán biên dạng tuần hoàn cho phương trình

vi phân với đối số lệch. 46

2.4 Nghiệm không âm của bài toán biên dạng tuần hoàn cho phương trình vi

phân hàm bậc nhất . 51

2.5 Nghiệm không âm của bài toán biên dạng tuần hoàn cho phương trình vi

phân đối số lệch: . 54

2.6 VÍ DỤ. 55

KẾT LUẬN . 63

TÀI LIỆU THAM KHẢO. 64

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY