Luận văn Nghiệm chỉnh hóa rời rạc cho phương trình tích chập

Đây là bài toán không chỉnh và đã được chứng minh trong chương 3. Để chỉnh hóa bài toán

này, chúng tôi sử dụng các công cụ như chặt cụt tích phân, lý thuyết về hàm sinc và chuỗi Cardinal.

Trong việc xây dựng nghiệm chỉnh hóa v bằng cách chặt cụt tích phân nêu trên, giá trị của v được

xác định tại một dãy các điểm rời rạc trong khoảng chặt cụt của tích phân. Điều này có ý nghĩa

quan trọng trong việc tính toán bằng máy tính khi mà dữ kiện nhận được là phép đo tại các điểm

rời rạc. Khi đó bằng cách sử dụng các thuật toán thích hợp, người ta có thể tính được giá trị của v

tại các điểm rời rạc và thực hiện nội, ngoại suy giá trị của v tại các điểm khác.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY