Luận văn Nghĩa vụ cấp dưỡng theo luật hôn nhân và gia đình năm 2014

Lời cam đoan Trang

Mục lục

MỞ ĐẦU. 1

CHưƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ NGHĨA VỤ CẤP DưỠNG THEO

LUẬT HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH. 6

1.1. Lịch sử phát triển của nghĩa vụ cấp dưỡng. 6

1.1.1. Nghĩa vụ cấp dưỡng trong pháp luật Việt Nam trước năm 1959. 6

1.1.2. Nghĩa vụ cấp dưỡng trong pháp luật Việt Nam từ năm 1959 đến năm

1986. 13

1.1.3. Nghĩa vụ cấp dưỡng trong pháp luật Việt Nam từ năm 1986 đến năm

2000. 17

1.1.4. Nghĩa vụ cấp dưỡng trong pháp luật Việt Nam từ năm 2000 đến nay . 20

1.2. Lý luận chung về nghĩa vụ cấp dưỡng. 22

1.2.1. Khái niệm nghĩa vụ cấp dưỡng . 22

1.2.2. Đặc điểm của nghĩa vụ cấp dưỡng. 23

1.2.3. Ý nghĩa của nghĩa vụ cấp dưỡng. 27

1.3. Phân biệt nghĩa vụ cấp dưỡng và nghĩa vụ nuôi dưỡng. 29

1.4. Nghĩa vụ cấp dưỡng trong Luật một số nước trên thế giới. 33

1.4.1. Nghĩa vụ cấp dưỡng trong hệ thống pháp luật Anh. 33

1.4.2. Nghĩa vụ cấp dưỡng trong hệ thống pháp luật Hàn Quốc . 37

CHưƠNG 2: NGHĨA VỤ CẤP DưỠNG THEO LUẬT HÔN NHÂN VÀ GIA

ĐÌNH NĂM 2014. 40

2.1. Điều kiện phát sinh nghĩa vụ cấp dưỡng. 40

2.2. Mức cấp dưỡng . 46

2.3. Phương thức thực hiện cấp dưỡng . 49

2.4. Các quy định về nghĩa vụ cấp dưỡng trong các trường hợp cụ thể . 54

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY