Luận văn Nghĩa của hệ số góc của đường thẳng trong dạy học toán ở trường phổ thông

MỤC LỤC

Trang

LỜI CẢM ƠN.

MỤC LỤC.

DANH MỤC CÁC THUẬT NGỮ VIẾT TẮT .

MỞ ĐẦU. 1

1. Lí do chọn đề tài và câu hỏi xuất phát. 1

2. Phạm vi lý thuyết tham chiếu và mục đích nghiên cứu. 4

3. Trình bày lại câu hỏi nghiên cứu - phương pháp nghiên cứu. 6

4. Tổ chức của luận văn. 7

Chương 1. CÁC NGHĨA CỦA HỆ SỐ GÓC CỦA ĐƯỜNG THẲNG

TRONG CÁC PHÂN MÔN CỦA TOÁN HỌC VÀ TRONG MỐI LIÊN

HỆ VỚI MỘT SỐ ĐỐI TƯỢNG TRI THỨC KHÁC . 9

1.1. Mục tiêu của chương. 9

1.2. Nghĩa của hệ số góc của đường thẳng trong các phân môn của toán học. 11

1.2.1. Trong Hình học tổng hợp.11

1.2.2. Trong Đại số - Giải tích.12

1.2.3. Trong Hình học giải tích.19

1.3. Nghĩa của hệ số góc của đường thẳng trong môn Kinh tế lượng . 25

1.4. Kết luận chương 1. 27

Chương 2. MỐI QUAN HỆ THỂ CHẾ VỚI ĐỐI TƯỢNG HỆ SỐ GÓC

CỦA ĐƯỜNG THẲNG TRONG DẠY – HỌC TOÁN Ở TRƯỜNG

PHỔ THÔNG. 29

2.1. Mục tiêu của chương. 29

2.2. Mối quan hệ thể chế với đối tượng hệ số góc của đường thẳng trong dạy

– học toán ở bậc phổ thông. 302.2.1. Hệ số góc của đường thẳng trong dạy – học toán ở bậc THCS.30

2.2.2. Hệ số góc của đường thẳng trong dạy – học toán ở bậc THPT.45

2.3. Kết luận chương 2. 64

Chương 3. NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM. 66

3.1. Mục tiêu của chương. 66

3.2. Thực nghiệm trên học sinh THCS. 66

3.2.1. Đối tượng thực nghiệm.66

3.2.2. Mục tiêu thực nghiệm.66

3.2.3. Nội dung câu hỏi thực nghiệm.66

3.2.4. Phân tích thực nghiệm .67

3.2.5. Kết luận.80

3.3. Thực nghiệm trên học sinh THPT . 80

3.3.1. Đối tượng thực nghiệm.80

3.3.2. Mục tiêu thực nghiệm.81

3.3.3. Nội dung bài toán thực nghiệm .81

3.3.4. Phân tích thực nghiệm .81

3.3.5. Kết luận .92

3.4. Kết luận chương 3. 93

KẾT LUẬN. 94

TÀI LIỆU THAM KHẢO. 97

PHỤ LỤC. 99

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY