Luận văn Nghề trồng và chế biến cà phê ở Đắk Lắk từ đầu thế kỷ XX đến nay

MỤC LỤC

Trang phụ bìa

Lời cảm ơn

Lời cam đoan

Mục lục

Danh mục các bảng

Danh mục hình ảnh, sơ đồ

MỞ ĐẦU .1

1. Lý do chọn đề tài.1

2. Lịch sử nghiên cứu vấn đề .2

3. Mục đích nghiên cứu .6

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu .6

5. Phương pháp nghiên cứu .7

6. Đóng góp của đề tài .7

7. Bố cục luận văn .7

CHƯƠNG I - NHỮNG ĐIỀU KIỆN ĐỂ PHÁT TRIỂN CÂY CÀ PHÊ VÀ SỰ

DU NHẬP CÂY CÀ PHÊ VÀO ĐẮK LẮK .9

1.1. Những điều kiện cơ bản để phát triển cây cà phê .9

1.1.1. Điều kiện tự nhiên.9

1.1.1.1. Vị trí địa lý .9

1.1.1.2. Địa hình.10

1.1.1.3. Đất đai và sự phân bố.11

1.1.1.4. Khí hậu .13

1.1.1.5. Thuỷ văn.15

1.1.2. Dân cư và nguồn lao động .17

1.1.2.1. Dân cư .17

1.1.2.2. Nguồn lao động.20

1.1.3. Điều kiện kinh tế .24

1.1.3.1. Hoạt động kinh tế của đồng bào Đăklak từcổ truyềnđến hiện đại .24

1.1.3.2. Cà phê Đắk Lắk biến thành hàng hóa .29

1.2. Quá trình du nhập cây cà phê và phát triển cây cà phê ở Đắk Lắk .34

Tiểu kết chương 1.43CHƯƠNG II - HOẠT ĐỘNG TRỒNG VÀ CHẾ BIẾN CÀ PHÊ Ở ĐẮK LẮK

TỪ ĐẦU THẾ KỈ XX ĐẾN NAY .44

2.1. Hoạt động trồng cà phê ở Đắk Lắk từ đầu thế kỷ XX đến nay .44

2.1.1. Chọn đất trồng và các điều kiện khác .44

2.1.2. Khâu chọn giống .47

2.1.3. Kỹ thuật trồng cà phê .54

2.1.4. Quy trình chăm sóc .56

2.1.5. Quy trình thu hoạch.63

2.2. Quy trình chế biến cà phê .65

2.2.1. Quy trình và các phương pháp chế biến cà phê nhân.66

2.2.2. Các phương pháp chế biến cà phê rang xay.71

2.3. Khâu bảo quản và thị trường tiêu thụ cà phê Đắk Lắk.79

2.3.1. Bảo quản cà phê .79

2.3.2. Thị trường tiêu thụ .81

2.3.2.1. Thị trường tiêu thụ trong nước.81

2.3.2.2. Thị trường tiêu thụ ngoài nước .83

Tiểu kết chương 2.85

CHƯƠNG III - TÁC ĐỘNG CỦA CÂY CÀ PHÊ ĐỐI VỚI KINH TẾ XÃ HỘI

ĐẮK LẮK TỪ ĐẦU THẾ KỶ XX ĐẾN NAY .86

3.1. Tác động về kinh tế .86

3.1.1. Tác động đến hoạt động kinh tế cổ truyền của đồng bào dân tộc tỉnh Đắk

Lắk(1904 - 1945).86

3.1.2. Gia tăng diện tích và quy hoạch lại vùng trồng cà phê (giai đoạn 1946 –1986).88

3.1.3. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế tỉnh Đắk Lắk (từ năm 1986 đến nay) .90

3.2. Tác động về xã hội.104

3.2.1. Phân hóa xã hội (thời Pháp thuộc) .104

3.2.2. Chuyển biến dân cư (sau cách mạng tháng Tám đến năm 1986) .105

3.2.3. Thay đổi đời sống dân cư (từ năm 1986 đến nay) .107

3.3. Tác động về văn hóa.111

3.4. Tác động về môi trường.116

3.5. Thuận lợi và thách thức của nghề trồng và chế biến cà phê trong bối cảnh

hiện nay .118

3.5.1. Những thuận lợi .1183.5.2. Những thách thức.120

Tiểu kết chương 3.121

KẾT LUẬN .123

TÀI LIỆU THAM KHẢO .128

PHỤ LỤC.134

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY