Luận văn Nghệ thuâṭ trầ n thuâṭ trong tiểu thuyết chân dung một nghệ sĩ thời trẻ của James Joyce

PHẦN 1: MỞ ĐẦU.4

1 Lí do chọn đề tài .4

2 Lịch sử vấn đề.5

3 Đối tượng, phạm vi và mục đích nghiên cứu.9

4 Phương phá p nghiên cứ u. 10

5 Cấu trúc luận văn. 10

PHẦN 2: NỘI DUNG. 11

CHưƠNG 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÍ LUẬN VỀ TRẦN THUẬT VÀ TÁC PHẨM

CHÂN DUNG MỘT NGHỆ SĨ THỜI TRẺ CỦA JAMES JOYCE .11

1.1 Những vấn đề lí luận về trần thuật. 11

1.1.1 Khái niệm trần thuật . 11

1.1.2 Trần thuật và các yếu tố khác . 12

1.1.3 Vai trò của nghệ thuật trần thuật trong tiểu thuyết. 19

1.2 Tác phẩm Chân dung một nghệ sĩ thời trẻ của James Joyce. 20

CHưƠNG 2: TỔ CHỨC KẾT CẤU VÀ NGHỆ THUẬT XÂY DỰNG NHÂN

VẬT TRONG CHÂN DUNG MỘT NGHỆ SĨ THỜI TRẺ CỦA JAMES JOYCE

. 24

2.1 Tổ chức kết cấu trong Chân dung một nghệ sĩ thời trẻ . 24

2.1.1 Cách tổ chức cốt truyện lắp ghép, phân mảnh. 24

2.1.2 Thời gian nghệ thuật và không gian trong Chân dung một nghệ sĩ thời trẻ

2.2 Nghệ thuật xây dựng nhân vật trong Chân dung một nghệ sĩ thời trẻ

2.2.1 Nhân vật trong văn học.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY