Luận văn Năng lực đọc hiểu của học sinh so với yêu cầu của người đọc độc lập

MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN .3

LỜI CẢM ƠN.4

MỤC LỤC.5

DANH MỤC CÁC KÍ HIỆU, CÁC TỪ VIẾT TẮT .8

DANH MỤC CÁC BẢNG .9

DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ.10

MỞ ĐẦU .1

1. Lí do chọn đề tài .1

2. Lịch sử vấn đề nghiên cứu.3

3. Mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu.10

4. Đối tượng và khách thể nghiên cứu.10

5. Câu hỏi nghiên cứu .11

6. Ý nghĩa của đề tài .11

7. Đóng góp của đề tài .11

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN.13

1.1. Năng lực đọc hiểu .13

1.1.1. Năng lực đọc hiểu và các yếu tố tạo nên năng lực đọc hiểu.13

1.1.2. Hai cách tiếp cận năng lực đọc hiểu: tâm lý học nhận thức và văn hóa – xã

hội.151.1.3. Quan điểm dạy đọc và Chuẩn đọc ở lớp Năm trong chương trình Tiếng Việthiện hành .17

1.2. Người đọc độc lập.22

1.2.1. Người đọc độc lập và các yêu cầu của người đọc độc lập.22

1.2.2. Các yêu cầu của người đọc độc lập - mục tiêu của quá trình giáo dục ngôn

ngữ bậc học phổ thông trong bối cảnh toàn cầu hóa.29

1.3. Mối quan hệ giữa năng lực đọc hiểu và các yêu cầu của người đọc độc lập.36

Tiểu kết chương 1.38

CHƯƠNG 2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .40

2.1. Phương pháp nghiên cứu.40

2.1.1. Phương pháp nghiên cứu lí luận .40

2.1.2. Phương pháp khảo sát điều tra.40

2.1.3. Phương pháp phân tích thống kê số liệu thu được qua các cuộc điều tra.40

2.2. Mẫu nghiên cứu.41

2.2.1. Tiêu chí chọn mẫu.41

2.2.2. Cỡ mẫu .41

2.2.3. Phương pháp chọn mẫu.42

2.3. Công cụ khảo sát .42

2.3.1. Nội dung và mục đích .42

2.3.2. Căn cứ xây dựng công cụ khảo sát .43

2.3.3. Mô tả công cụ khảo sát .43

2.4. Thời gian và tiến trình khảo sát.46Tiểu kết chương 2.48

CHƯƠNG 3. KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU.49

3.1. Kết quả nghiên cứu .49

3.1.1. Năng lực đọc hiểu của học sinh lớp 5 theo chuẩn đọc của chương trình TiếngViệt lớp 5.49

3.1.2. Năng lực đọc hiểu của học sinh lớp 5 theo yêu cầu của người đọc độc lập .54

3.2. Bàn luận kết quả nghiên cứu.73

Tiểu kết chương 3.76

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .77

DANH MỤC TÀI LIỆU

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY