Luận văn Nâng cao năng lực quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình tại ban QLDA khí đông nam bộ

LỜI CAM ĐOAN

DANH MỤC CÁC BẢNG

DANH MỤC CÁC HÌNH

DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT

PHẦN MỞ ĐẦU

CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ.1

1.1. Dự án đầu tư xây dựng công trình. 1

1.1.1. Dự án đầu tư.1

1.1.2. Dự án đầu tư xây dựng công trình .3

1.2. Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình. 9

1.2.1 Khái niệm quản lý dự án.9

1.2.2 Các hình thức quản lý dự án .9

1.2.3 Nội dung quản lý dự án.11

1.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả dự án. 14

1.3.1. Yếu tố bên ngoài: .14

1.3.2. Yếu tố bên trong.17

1.4. Đặc điểm ngành dầu khí và yêu cầu đối với công tác quản lý dự án dầu khí .

. 18

1.4.1. Đặc điểm của ngành dầu khí.18

1.4.2. Đặc điểm các dự án đầu tư xây dựng trong ngành dầu khí.18

1.5. Một số định hướng hoàn thiện công tác quản lý dự án đầu tư . 19

1.5.1. Đảm bảo tiến độ thực hiện dự án:.19

1.5.2. Đảm bảo chi phí thực hiện dự án: .20

1.5.3. Đảm bảo chất lượng thực hiện dự án:.20

CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG

TẠI BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN KHÍ ĐÔNG NAM BỘ .22

2.1. Khái quát về Ban quản lý dự án khí Đông Nam Bộ. 22

2.1.1. Giới thiệu chung:.22

2.1.2. Chức năng nhiệm vụ của Ban quản lý dự án khí Đông Nam .22

2.1.3. Cơ cấu tổ chức của Ban quản lý dự án khí Đông Nam Bộ:.23

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY