Luận văn Nâng cao năng lực cạnh tranh tại công ty tài chính Bưu Điện

LỜI CAM ĐOAN

LỜI CẢM ƠN

MỤC LỤC

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT

DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ

DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ

DANH MỤC CÁC BẢNG

MỤC LỤC. 3

DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ. 7

DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ . 8

DANH MỤC CÁC BẢNG. 9

MỞ ĐẦU . 1

CHƯƠNG 1 . 3

LÝ LUẬN CHUNG VỀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH . 3

CỦA DOANH NGHIỆP. 3

1.1. Khái quát về Công ty Tài chính . 3

1.1.1. Khái niệm và phân loại Công ty Tài chính. 3

1.1.2. Đặc điểm của Công ty Tài chính . 9

1.1.3. Vai trò của Công ty Tài chính . 10

1.2. Năng lực cạnh tranh của Công ty Tài chính. 12

1.2.1. Khái niệm cạnh tranh và năng lực cạnh tranh. 12

1.2.2. Các phương pháp đánh giá năng lực cạnh tranh . 14

1.2.2.1. Phương pháp đánh giá năng lực cạnh tranh theo mô hình kim cương 14

1.2.2.2. Phương pháp phân tích theo chuỗi giá trị .16

1.3. Chỉ tiêu đánh giá năng lực cạnh tranh của Công ty Tài chính. 16

1.3.1. Các chỉ tiêu về năng lực tài chính. 17

1.3.2. Các yếu tố cấu thành năng lực cạnh tranh của công ty tài chính. 21

1.4. Nhân tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của Công ty Tài chính. 25

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY