Luận văn Nâng cao khả năng sinh tổng hợp và tinh sạch hoạt chất acarbose từ chủng actinoplanes sp. kctc 9161

MỤC LỤC iv

DANH MỤC BẢNG BIỂU viii

DANH MỤC HÌNH VẼ ix

BẢNG KÝ HIỆU CHỮ CÁI VIẾT TẮT xii

MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN TÀI LIỆU 3

1.1. Khái quát về acarbose 3

1.2. Cơ chế hoạt động của acarbose 3

1.3. Vai trò của acarbose 5

1.3.1. Vai trò của acarbose đối với bệnh đái tháo đường 5

1.3.2. Nghiên cứu về các tác dụng khác của acarbose 8

1.4. Vai trò Actinoplanes trong sinh tổng hợp acarbose 9

1.4.1. Đại cương về Actinoplanes 9

1.4.2. Chủng Actinoplanes sp. KCTC 9161 10

1.4.3. Ứng dụng Actinoplanes trong sản xuất acarbose 11

1.5. Nghiên cứu hoạt chất acarbose trên thế giới 12

1.5.1. Nghiên cứu về sản xuất acarbose 12

1.5.2. Nghiên cứu về ứng dụng đột biến trên vi sinh vật 16

1.5.3. Các phương pháp tinh sạch và thu nhận acarbose 17

1.5.4. Nghiên cứu sản xuất acarbose trong nước 20

CHƯƠNG 2. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP 23

2.1. Vật liệu và hóa chất 23

2.1.1. Chủng giống 23

2.1.2. Hóa chất 23

2.1.3. Môi trường 23

2.1.4. Thiết bị thí nghiệm 24

2.2. Phương pháp nghiên cứu 25

2.2.1. Lên men chìm nuôi cấy vi sinh vật 25

2.2.2. Lựa chọn môi trường lên men sinh tổng hợp acarbose của chủng Actinoplanes sp. KCTC 9161 25

2.2.3. Ảnh hưởng của thời gian nuôi cấy 26

2.2.4. Ảnh hưởng của nguồn carbon và nitrogen khi nuôi cấy 26

2.2.5. Ảnh hưởng của tốc độ lắc, nhiệt độ và pH khi nuôi cấy 26

2.3. Gây đột biến bằng NTG 26

2.4. Sắc ký lớp mỏng TLC 27

2.5. Hoạt tính ức chế α-glucosidase của hoạt chất acarbose 27

2.6. Tách chiết và tinh sạch acarbose 28

2.6.1. Tách chiết và tinh sạch sơ bộ 28

2.6.2. Tinh sạch acarbose bằng sắc ký cột 29

2.7. Sắc ký lỏng cao áp (HPLC) 31

2.8. Sắc ký lỏng ghép khối phổ 31

2.9. Xác định cấu trúc phân tử acarbose bằng cộng hưởng từ hạt nhân 31

2.10. Phương pháp xử lý số liệu 32

CHƯƠNG 3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 33

3.1. Lựa chọn môi trường nuôi cấy 33

3.2. Tối ưu các thành phần môi trường và các điều kiện nuôi cấy 35

3.2.1. Ảnh hưởng của thời gian 35

3.2.2. Ảnh hưởng của nguồn maltose 37

3.2.3. Ảnh hưởng của nguồn glucose 38

3.2.4. Ảnh hưởng của nguồn bột ngô 40

3.2.5. Ảnh hưởng của pH môi trường 41

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY