Luận văn Nâng cao hiệu quả nguồn nhân lực tại Công ty cổ phần thép Cửu Long Vinashin

Cơ cấu nguồn nhân lực theo trình độ học vấn của công ty cổ phần thép Cửu LongVinashin qua 2 năm đã có sự thay đổi. Năm 2009 trình độ đại học tăng 4 ng ười tương ứng 10,3%, trình độ cao đẳng, trung cấp tăng 5 người tương ứng 9,7%, trình độ sơ cấp giảm 2 người tương ứng -15,4%. Cơ cấu nguồn nhân lực theo trình độ bậc nghề của công ty cổ phần thép Cửu Long Vinashin cũng thay đổi cụ thể là lao động phổ thông tăng 11người tương ứng 7,2%, lao động bậc 2 tăng 12người tương ứng21,4%, lao động bậc 3 tăng 16người tương ứng25,4%, lao động bậc 4 tăng 9người tương ứng 15,8%, lao động bậc 5 tăng 3người tương ứng 33,2%, lao động bậc 6 tăng 2 người tương ứng 50%. Nguyên nhân của sự thay đổi này là do năm 2009 công ty cần bổ sung lao động phục vụ cho sản xuất tại nhà máy luyện phôi, cùng với đó là một số nhân viên đã theo các khoá học để bổ sung kiến thức và nâng cao trình độ học vấn

Cơ cấu nguồn nhân lực theo trình độ học vấn của công ty cổ phần thép Cửu Long

Vinashin qua 2 năm đã có sự thay đổi. Năm 2009 trình độ đại học tăng 4 ng ười

tương ứng 10,3%, trình độ cao đẳng, trung cấp tăng 5 người tương ứng 9,7%, trình

độ sơ cấp giảm 2 người tương ứng -15,4%. Cơ cấu nguồn nhân lực theo trình độ

bậc nghề của công ty cổ phần thép Cửu Long Vinashin cũng thay đổi cụ thể là lao

động phổ thông tăng 11người tương ứng 7,2%, lao động bậc 2 tăng 12người tương

ứng21,4%, lao động bậc 3 tăng 16người tương ứng25,4%, lao động bậc 4 tăng

9người tương ứng 15,8%, lao động bậc 5 tăng 3người tương ứng 33,2%, lao động

bậc 6 tăng 2 người tương ứng 50%. Nguyên nhân của sự thay đổi này là do năm

2009 công ty cần bổ sung lao động phục vụ cho sản xuất tại nhà máy luyện phôi,

cùng với đó là một số nhân viên đã theo các khoá học để bổ sung kiến thức và

nâng cao trình độ học vấn

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY