Luận văn Nâng cao hiệu quả kinh doanh bảo hiểm xe cơ giới tại công ty cổ phần bảo hiểm quân đội - Chi nhánh Hà Nội

LỜI CAM ĐOAN

MỤC LỤC

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT

MỞ ĐẦU

CHƯƠNG I: LÝ THUYẾT CHUNG VỀ KINH DOANH BẢO HIỂM XE

CƠ GIỚI. 4

1.1 SỰ CẦN THIẾT KHÁCH QUAN CỦA BẢO HIỂM XE CƠ GIỚI. 4

1.1.1. Lịch sử hình thành về bảo hiểm xe cơ giới .4

1.1.1.1 Vai trò của ngành giao thông vận tải trong nền kinh tế.4

1.1.1.2. Tai nạn giao thông đường bộ và hậu quả.5

1 1 2. Vai trò của bảo hiểm xe cơ giới.7

1.1.2.1. Đối với sự phát triển kinh tế xã hội.7

1.1.2.2. Đối với người được bảo hiểm .7

1.2. NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA BẢO HIỂM XE CƠ GIỚI . 8

1 2.1 Đối tượng được bảo hiểm .8

1.2.2 Phạm vi bảo hiểm.9

1.2.3 Loại trừ bảo hiểm . 10

1.2.4. Thời hạn bảo hiểm. 13

1.2.5. Giá trị bảo hiểm. 13

1.2.6. Số tiền bảo hiểm và phí bảo hiểm. 14

1.2.6.1. Số tiền bảo hiểm.14

1.2.6.2 Phí bảo hiểm.15

1.2.7. Điều khoản bảo hiểm bổ sung đối với ô tô. 19

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY