Luận văn Một vài tính chất định tính của bao hàm thức vi phân

MỤC LỤC

Trang

Trang phụ bìa

Mục lục.i

Danh mục các ký hiệu, các chữ viết tắt.iii

MỞ ĐẦU. 1

Chương 1. KIẾN THỨC CHUẨN BỊ. 5

1.1. Không gian các tập đóng của một không gian metric . 5

1.2. Trường hợp của không gian đều, đồng đều Hausdorff. 12

1.3. Không gian các tập lồi đóng của không gian lồi địa phương . 15

1.4. Tính liên tục của hàm đa trị lồi . 20

1.5. Định nghĩa hàm đa trị đo được . 25

Chương 2. SỰ TỒN TẠI NGHIỆM ĐỊA PHƯƠNG, NGHIỆM TOÀN CỤC

CỦA BAO HÀM THỨC VI PHÂN . 33

2.1. Mở đầu. . 33

2.2. Sự tồn tại nghiệm địa phương. 34

2.3. Sự tồn tại nghiệm toàn cục. 38

2.4. Trường hợp bao hàm thức vi phân có chậm . 43

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY