Luận văn Một số vấn đề về kế toán cho vay ngoài quốc doanh tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Hà Nội

-Làm dịch vụ uỷ thác tín dụng, đầu tư cho chính phủ và các chủ đầu tư trong nước và nước ngoài chủ yếu trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn. Để đáp ứng yêu cầu hoạt động kinh doanh, công tác tổ chức cán bộ đã triển khai kịp thời và giải quyết được những vấn đề cơ bản. Dưới sự điều hành và chỉ đạo của Ban giám đốc đến năm 2000, tổng số cán bộ công nhân viên của ngân hàng là 221 người được bố chí sắp xếp với mô hình hoạt động gồm 7 phòng chức năng: Phòng kinh doanh, Phòng kế toán, Phòng kế hoạch, Phòng ngân quỹ, Phòng hành chính nhân sự, Phòng kiểm soát và phòng thanh toán quốc tế. Đặc biệt chi nhánh rất quan tâm đến việc bổ xung cán bộ trẻ có năng lực mới tốt nghiệp đại học cho các phòng trực tiếp kinh doanh, nhằm củng cố lực lượng cho chi nhánh, thực hiện phương châm " Vừa học, vừa làm, thay nhau đi học, tạo điều kiện thuận lợi nhất để người đi học yên tâm học tập tốt " Về công tác đào tạo, Ngân hàng đã thương xuyên tổ chức mở lớp đào tạo ngắn ngày về quản trị điều hành cho các cán bộ chủ chốt và các cán bộ trong diện quy hoạch. Mở lớp nâng cao nghiệp vụ tin học cho cán bộ công nhân viên, 100% cán bộ nhân viên đã phổ cập tin học cơ bản.

-Làm dịch vụ uỷ thác tín dụng, đầu tư cho chính phủ và các chủ đầu tư trong nước và nước ngoài chủ yếu trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Để đáp ứng yêu cầu hoạt động kinh doanh, công tác tổ chức cán bộ đã triển khai kịp thời và giải quyết được những vấn đề cơ bản. Dưới sự điều hành và chỉ đạo của Ban giám đốc đến năm 2000, tổng số cán bộ công nhân viên của ngân hàng là 221 người được bố chí sắp xếp với mô hình hoạt động gồm 7 phòng chức năng: Phòng kinh doanh, Phòng kế toán, Phòng kế hoạch, Phòng ngân quỹ, Phòng hành chính nhân sự, Phòng kiểm soát và phòng thanh toán quốc tế. Đặc biệt chi nhánh rất quan tâm đến việc bổ xung cán bộ trẻ có năng lực mới tốt nghiệp đại học cho các phòng trực tiếp kinh doanh, nhằm củng cố lực lượng cho chi nhánh, thực hiện phương châm " Vừa học, vừa làm, thay nhau đi học, tạo điều kiện thuận lợi nhất để người đi học yên tâm học tập tốt "

Về công tác đào tạo, Ngân hàng đã thương xuyên tổ chức mở lớp đào tạo ngắn ngày về quản trị điều hành cho các cán bộ chủ chốt và các cán bộ trong diện quy hoạch. Mở lớp nâng cao nghiệp vụ tin học cho cán bộ công nhân viên, 100% cán bộ nhân viên đã phổ cập tin học cơ bản.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY