Luận văn Một số vấn đề về hợp đồng mua bán nhà ở theo pháp luật hiện hành và phương hướng hoàn thiện

MỤC LỤC  Trang MỞ ĐẦU 1 Chương 1: KHÁI QUÁT HỢP ĐỒNG MUA BÁN NHÀ Ở 6 1.1. Khái niệm, đặc điểm pháp lý của hợp đồng mua bán nhà ở 6 1.2. Khái quát tiến trình phát triển các quy định của pháp luật về hợp đồng mua bán nhà ở của nước ta 13 Chương 2: HỢP ĐỒNG MUA BÁN NHÀ Ở THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH 26 2.1. Chủ thể của hợp đồng mua bán nhà ở 26 2.2. Đối tượng của hợp đồng mua bán nhà ở 38 2.3. Nội dung hợp đồng mua bán nhà ở 55 2.4. Hình thức, thủ tục mua bán nhà ở 66 Chương 3: THỰC TRẠNG GIẢI QUYẾT CÁC TRANH CHẤP VỀ HỢP ĐỒNG MUA BÁN NHÀ Ở VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT 77 3.1. Thực trạng giải quyết các tranh chấp về hợp đồng mua bán nhà ở 77 3.2. Một số phương hướng hoàn thiện các quy định của pháp luật về hợp đồng mua bán nhà ở 88 KẾT LUẬN 98 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 100

MỤC LỤC

Trang

MỞ ĐẦU 1

Chương 1: KHÁI QUÁT HỢP ĐỒNG MUA BÁN NHÀ Ở 6

1.1. Khái niệm, đặc điểm pháp lý của hợp đồng mua bán nhà ở 6

1.2. Khái quát tiến trình phát triển các quy định của pháp luật về hợp đồng mua bán nhà ở của nước ta 13

Chương 2: HỢP ĐỒNG MUA BÁN NHÀ Ở THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH 26

2.1. Chủ thể của hợp đồng mua bán nhà ở 26

2.2. Đối tượng của hợp đồng mua bán nhà ở 38

2.3. Nội dung hợp đồng mua bán nhà ở 55

2.4. Hình thức, thủ tục mua bán nhà ở 66

Chương 3: THỰC TRẠNG GIẢI QUYẾT CÁC TRANH CHẤP VỀ HỢP ĐỒNG MUA BÁN NHÀ Ở VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT 77

3.1. Thực trạng giải quyết các tranh chấp về hợp đồng mua bán nhà ở 77

3.2. Một số phương hướng hoàn thiện các quy định của pháp luật về hợp đồng mua bán nhà ở 88

KẾT LUẬN 98

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 100

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY