Luận văn Một số tính chất kiểu đầy đủ của các nhóm nửa tôpô và các kết quả liên quan

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU. 1

Chương 1: Kiến thức chuẩn bị:. 5

1.1. Các khái niệm mở đầu về không gian tôpô: . 5

1.1.1. Không gian tôpô: . 5

1.1.2. Cơ sở, tiền cơ sở của tôpô:. 6

1.1.3. Lân cận, cơ sở lân cận:. 6

1.1.4. Không gian con tôpô:. 6

1.1.5. Phần trong, bao đóng, biên: . 7

1.1.6. Điểm hội tụ và điểm cô lập:. 7

1.1.7. Ánh xạ liên tục, ánh xạ mở, ánh xạ đóng: . 7

1.1.8. Các tiên đề tách:. 8

1.1.9. Các tiên đề đếm được: . 9

1.2. Không gian compact: . 9

1.2.1. Không gian compact:. 9

1.2.2. Không gian compact đếm được:. 10

1.2.3. Không gian compact địa phương và k-không gian:. 10

1.2.4. Compact hóa: .10

1.2.5. Ánh xạ đầy đủ:.11

1.2.6. Không gian Cech-đầy đủ: . 11

1.2.7. Không gian giả compact: . 11

1.3. Không gian mêtric, không gian mêtric hóa: . 12

1.3.1. Không gian mêtric: .12

1.3.2. Không gian mêtric hóa được: . 12

1.4. Không gian paracompact: .13

1.4.1. Không gian paracompact: . 13

1.4.2. Không gian paracompact đếm được:. 13

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY