Luận văn Một số tính chất của phương trình monge - Ampère phức và lý thuyết đa thế vị

LỜI CẢM ƠN . 1

MỤC LỤC . 2

MỞ ĐẦU. 3

CHƯƠNG 1: DÒNG DƯƠNG VÀ HÀM ĐA ĐIỀU HÒA DƯỚI. 5

1.1. Dạng dương .5

1.2. Dòng.9

1.3. Dòng liên kết với hàm đa điều hòa dưới .13

1.4. Công cụ làm việc với dòng.15

1.5. Dung lượng tương đối và sự hội tụ của dòng .17

1.6. Nguyên lý so sánh.24

1.7. Hàm cực trị tương đối .26

1.8. Tập hợp nhỏ.29

CHƯƠNG 2: BÀI TOÁN DIRICHLET ĐỐI VỚI PHƯƠNG TRÌNH MONGEAMPÈRE. 32

2.1. Bài toán Dirichlet đối với phương trình Monge Ampère phức với dữ liệu liên

tục. .32

2.2. Bài toán Dirichlet đối với phương trình Monge Ampere phức với nghiệm là hàm

đa điều hòa dưới bị chặn. .40

CHƯƠNG 3: PHƯƠNG TRÌNH MONGE-AMPÈRE CHO HÀM KHÔNG BỊ

CHẶN . 54

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ. 66

TÀI LIỆU THAM KHẢO . 67

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY