Luận văn Một số tính chất của môđun Coatomic

MỤC LỤC

Trang

MỞ ĐẦU. 1

Chương 1. KIẾN THỨC CHUẨN BỊ. 4

1.1 Môđun, môđun con, môđun thương . 4

1.2 Đồng cấu môđun . 7

1.3 Tích trực tiếp, tổng trực tiếp. 11

1.4. Môđun cốt yếu và môđun đối cốt yếu. 16

1.5 Môđun nội xạ. 17

1.6 Chiều Krull và định lí cơ bản của lí thuyết chiều. 19

Chương 2. MỘT SỐ TÍNH CHẤT CỦA. 21

MÔĐUN COATOMIC . 21

2.1. Một số khái niệm và tính chất của môđun coatomic. 21

2.2. Một số tính chất môđun coatomic trên vành địa phương. 31

2.3. Môđun con đối cốt yếu coatomic . 40

KẾT LUẬN. 46

TÀI LIỆU THAM KHẢO. 47

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY