Luận văn Một số tính chất của hàm tựa lồi

MỤC LỤCTrangMở đầu . 1 Chương I HÀM TỰA LỒI KHÔNG TRƠN1.1. Các khái niệm và định nghĩa . 31.2. Hai tính chất đặc trưng của hàm tựa lồi, nửa liên tục dưới . 71.3. Các hàm tựa lõm và tựa affine . 151.4. Hàm giả lồi 191.5. Hàm không hằng số radian . . 25Chương IICÁC HÀM TỰA LỒI CHẶT VÀ BÁN CHẶT KHÔNG TRƠN2.1. Dưới vi phân Clarke – Rockafellar . 302.2. Tính chất đặc trưng cho hàm tựa lồi bán chặt . 362.3. Tính chất đặc trưng cho hàm tựa lồi chặt . 43 2.4. Áp dụng vào bài toán bất đẳng thức biến phân . 46KẾT LUẬN . 50TÀI LIỆU THAM KHẢO . . 51

MỤC LỤC

Trang

Mở đầu . 1

Chương I

HÀM TỰA LỒI KHÔNG TRƠN

1.1. Các khái niệm và định nghĩa . 3

1.2. Hai tính chất đặc trưng của hàm tựa lồi, nửa liên tục dưới . 7

1.3. Các hàm tựa lõm và tựa affine . 15

1.4. Hàm giả lồi 19

1.5. Hàm không hằng số radian . . 25

Chương II

CÁC HÀM TỰA LỒI CHẶT VÀ BÁN CHẶT KHÔNG TRƠN

2.1. Dưới vi phân Clarke – Rockafellar . 30

2.2. Tính chất đặc trưng cho hàm tựa lồi bán chặt . 36

2.3. Tính chất đặc trưng cho hàm tựa lồi chặt . 43

2.4. Áp dụng vào bài toán bất đẳng thức biến phân . 46

KẾT LUẬN . 50

TÀI LIỆU THAM KHẢO . . 51

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY