Luận văn Một số tính chất của giới hạn ngược

MỤC LỤC

Trang phụ bìa

Lời cám ơn

Mục lục

MỞ ĐẦU . 1

Chương 1. KIẾN THỨC CHUẨN BỊ. 2

1.1. Tổng trực tiếp và tích trực tiếp của họ mô đun . 2

1.2. Dãy khớp . 3

1.3. Mô đun nội xạ và mô đun xạ ảnh. 4

1.4. Nhóm Abel . 7

1.5. Hàm tử . 8

1.6. Hệ xạ ảnh. 10

Chương 2. TÍNH CHẤT CỦA GIỚI HẠN NGƯỢC. 13

2.1. Hàm tử . 13

2.2. Một số kết quả trên tập các chỉ số đếm được . 19

2.3. Thứ nguyên đối đồng điều của một tập hợp bậc xk . 28

2.4. Các dãy phổ cho lim (n) . 33

KẾT LUẬN . 38

TÀI LIỆU THAM KHẢO . 39

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY