Luận văn Một số tính chất của độ đo điều hòa trên tập Julia đối với ánh xạ tựa đa thức

MỤC LỤC

trang

Mục lục

Bảng danh mục các hình

MỞ ĐẦU. 2

Chương 1 - KIẾN THỨC CHUẨN BỊ. 3

1.1. Một số kiến thức về hệ động lực phức .3

1.2. Một số kiến thức về lý thuyết thế vị.5

1.3. Một số kiến thức về lý thuyết ergodic và lý thuyết độ đo.8

Chương 2 - ĐỘ ĐO ĐIỀU HÒA TRÊN TẬP JULIA CỦA ÁNH XẠ HỮU TỶ . 14

Chương 3 - ĐỘ ĐO ĐIỀU HÒA TRÊN TẬP JULIA CỦA ÁNH XẠ TỰA ĐA THỨC.23

3.1. Về toán tử P trên lớp G .24

3.2. Sự tồn tại của độ đo bất biến .25

3.3. Một số tính chất mở rộng của độ đo điều hòa ω .27

3.4. Các tính chất Ergodic của độ đo µ.31

3.5. So sánh với độ đo cực đại.36

3.6. Chiều Hausdorff của độ đo điều hòa.39

KẾT LUẬN. 47

TÀI LIỆU THAM KHẢO. 48

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY