Luận văn Một số tính chất chọn lọc về hệ động lực rời rạc

Mục lụcMục lục 1Lời nói đầu 2Một số kí hiệu dùng trong luận văn 5Chương 1 Cơ sở toán học 61.1 Phương trình vi phân và sai phân . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61.2 Lý thuyết ổn định Lyapunov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81.3 Các định lý và bổ đề bổ trợ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11Chương 2 ổn định và ổn định hoá các hệ rời rạc 152.1 ổn định của các hệ rời rạc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152.1.1 ổn định của các hệ rời rạc tuyến tính . . . . . . . . . 152.1.2 ổn định của các hệ rời rạc phi tuyến . . . . . . . . . . 162.1.3 ổn định của hệ rời rạc tuyến tính có trễ . . . . . . . . 182.2 ổn định hoá các hệ rời rạc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 252.2.1 Bài toán ổn định hoá . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 252.2.2 ổn định hoá của hệ tuyến tính . . . . . . . . . . . . . . 27Chương 3 ổn định và ổn định hoá bền vững các hệ có trễ 323.1 Sự ổn định hoá bền vững của hệ có trễ . . . . . . . . . . . . . 323.2 Sự ổn định bền vững và ổn định hoá bền vững của hệ có trễvới nhiễu phi tuyến . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37Kết luận 49Tài liệu tham khảo 50

Mục lục

Mục lục 1

Lời nói đầu 2

Một số kí hiệu dùng trong luận văn 5

Chương 1 Cơ sở toán học 6

1.1 Phương trình vi phân và sai phân . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

1.2 Lý thuyết ổn định Lyapunov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

1.3 Các định lý và bổ đề bổ trợ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

Chương 2 ổn định và ổn định hoá các hệ rời rạc 15

2.1 ổn định của các hệ rời rạc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

2.1.1 ổn định của các hệ rời rạc tuyến tính . . . . . . . . . 15

2.1.2 ổn định của các hệ rời rạc phi tuyến . . . . . . . . . . 16

2.1.3 ổn định của hệ rời rạc tuyến tính có trễ . . . . . . . . 18

2.2 ổn định hoá các hệ rời rạc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

2.2.1 Bài toán ổn định hoá . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

2.2.2 ổn định hoá của hệ tuyến tính . . . . . . . . . . . . . . 27

Chương 3 ổn định và ổn định hoá bền vững các hệ có trễ 32

3.1 Sự ổn định hoá bền vững của hệ có trễ . . . . . . . . . . . . . 32

3.2 Sự ổn định bền vững và ổn định hoá bền vững của hệ có trễ

với nhiễu phi tuyến . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

Kết luận 49

Tài liệu tham khảo 50

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY