Luận văn Một số phương pháp nghiên cứu sự phân nhánh

MỤC LỤC

MỤC LỤC. 3

Lời cảm ơn . 4

Phần mở đầu. 5

Phần nội dung chính . 6

Chương 1: PHƯƠNG PHÁP SỬ DỤNG ĐỊNH LÝ HÀM ẨN . 7

1.1 Định lý Hàm ẩn. 7

1.2. Ứng dụng của định lý hàm ẩn. 18

Chương 2: PHƯƠNG PHÁP SỬ DỤNG BỔ ĐỀ MORSE. 22

2.1 Phép dựng Lyapunow-Schmidt . 22

2.2 Phương pháp sử dụng Bổ đề Morse . 26

Chương 3. PHƯƠNG PHÁP SỬ DỤNG BẬC TÔPÔ . 34

3.1. Sự phân nhánh địa phương. 34

3.2. Sự phân nhánh toàn cục . 54

Chương 4: PHƯƠNG PHÁP BIẾN PHÂN . 60

4.1 Phương pháp biến phân. 60

4.2. Ví dụ: . 63

Phần kết luận . 66

Tài liệu tham khảo . 67

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY