Luận văn Một số phương pháp giải phương trình vô tỷ

MỞ ĐẦU .6

1. Lý do chọn đề tài 6

2.Mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu 7

3.Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 7

4.Phương pháp nghiên cứu 7

5.Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của luận văn 7

6. Đặt tên đề tài 8

7.Bố cục luận văn 8

CHưƠNG 1. NGHIÊN CỨU TỔNG QUAN.9

1.1.CÁC KHÁI NIỆM. 9

1.1.1 Khái niệm về phương trình một ẩn .9

1.1.2 Phương trình vô tỷ .9

1.2.PHưƠNG TRÌNH VÔ TỶ CƠ BẢN 10

1.2.1 Các dạng cơ bản thường gặp .10

1.2.2 Phương pháp đưa về tích.12

CHưƠNG 2. PHưƠNG PHÁP GIẢI PHưƠNG TRÌNH VÔ TỶ .15

2.1. PHưƠNG PHÁP ĐẶT ẨN PHỤ 15

2.1.1 Phương pháp đặt ẩn phụ chuyển về phương trình đa thức.15

2.1.2 Đặt ẩn phụ đưa về phương trình thuần nhất bậc hai với hai biến.18

2.1.3 Phương pháp đặt ẩn phụ không hoàn toàn .22

2.1.4 Phương pháp đặt nhiều ẩn phụ đưa về hệ .24

2.2.PHưƠNG PHÁP NHÂN LIÊN HỢP 31

2.2.1 Một số hằng đẳng thức hay sử dụng .31

2.2.2 Các ví dụ minh họa .32

2.3. PHưƠNG PHÁP HÀM SỐ

2.3.1 Tính đơn điệu của hàm số .

2.3.2 Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm sốr!

2.3.3 Các dạng toán liên quan .

2.3.4 Các ví dụ.

2.3.5 Xây dựng phương trình vô tỷ dựa theo hàm đơn điệu.

2.4. MỘT SỐ PHưƠNG PHÁP KHÁC

2.4.1 Phương pháp lượng giác hóa .

2.4.2 Phương pháp đánh giá.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY