Luận văn Một số phương pháp giải hệ phương trình và hệ bất phương trình đại số

LỜI GIỚI THIỆU 2

1 CÁC DẠNG HỆ PHƯƠNG TRÌNH CƠ BẢN 3

1.1 Hệ phương trình tuyến tính . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

1.2 Hệ phương trình đối xứng . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

1.3 Hệ phương trình dạng hoán vị vòng quanh . . . . . . . . . . . . . 18

1.4 Hệ phương trình đẳng cấp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

2 MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP GIẢI HỆ PHƯƠNG TRÌNH 28

2.1 Phương pháp thế . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

2.2 Phương pháp đặt ẩn phụ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

2.3 Phương pháp sử dụng tính đơn điệu của hàm số . . . . . . . . . . 39

2.4 Phương pháp sử dụng bất đẳng thức . . . . . . . . . . . . . . . . . 46

2.5 Phối hợp nhiều phương pháp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55

3 HỆ BẤT PHƯƠNG TRÌNH ĐẠI SỐ 57

3.1 Phương pháp tham số hóa giải hệ bất phương trình . . . . . . . . . 57

3.2 Hệ phương trình và bất phương trình một ẩn . . . . . . . . . . . . 60

Kết luận 70

Tài liệu tham khảo 71

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY