Luận văn Một số lớp ánh xạ đa trị với giá trị không lồi

MỤC LỤC

LỜI CẢM ƠN. 1

MỤC LỤC. 2

LỜI MỞ ĐẦU. 3

BẢNG KÍ HIỆU . 4

CHƯƠNG 1. ÁNH XẠ ĐA TRỊ CO VÀ ÁNH XẠ ĐA TRỊ KHÔNG GIÃN . 5

1.1. Một số định nghĩa và tính chất của ánh xạ đa trị co và ánh xạ đa trị không giãn.5

1.2. Một số định lí về điểm bất động .9

1.3. Một số kết quả về đồng luân của ánh xạ đa trị co.14

CHƯƠNG 2. ÁNH XẠ ĐA TRỊ TĂNG. 25

2.1. Liểm bất động của ánh xạ tăng đa trị.25

2.1.1. Nguyên lí Entropy .25

2.1.2. Một số khái niệm .26

2.2. Lát cắt của ánh xa tăng đa trị .31

2.2.1. Các khái niệm liên quan .31

2.2.2. Một số định lí về sự tồn tại lát cắt đơn điệu của ánh xạ đa trị tăng.33

CHƯƠNG 3. ÁNH XẠ ĐA TRỊ CÓ GIÁ TRỊ PHÂN TÍCH ĐƯỢC. 45

3.1. Một số khái niệm liên quan.45

3.2. Tập phân tích được, tính chất.46

3.3. Sự tồn tại lát cắt của ánh xạ đa trị có giá trị phân tích được.60

KẾT LUẬN. 73

TÀI LIỆU THAM KHẢO . 74

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY