Luận văn Một số kết quả nghiên cứu gần đây về các ánh xạ chỉnh hình tách biến

MỤC LỤCTrangMở đầu. .1Chương 1. Kiến thức chuẩn bị. .51.1. Miền xấp xỉ. .51.2. Tập đa cực. .91.3. Hàm cực trị tương đối. .91.4. Độ đo đa điều hoà dưới. .101.5. Ánh xạ chỉnh hình tách.111.6. Tính chất thác triển Hartogs. .141.7. Lý thuyết Poletsky về các đĩa và định lý của Rosay trên các đĩachỉnh hình. . .15Chương 2. Một số kết quả nghiên cứu gần đây về ánh xạ chỉnh hình tách biến. .172.1. Dạng tổng quát của định lý Alehyane - Zeriehi trong trường hợp,  A D B G. .172.2 Bài toán 1 trong trường hợp,   A D B G. .232.3. Bài toán 1 trong trường hợp tổng quát. .362.4. Bài toán 2. .512.5. Một số áp dụng. . 55Kết luận . .58Tài liệu tham khảo. . .59

MỤC LỤC

Trang

Mở đầu. .1

Chương 1. Kiến thức chuẩn bị. .5

1.1. Miền xấp xỉ. .5

1.2. Tập đa cực. .9

1.3. Hàm cực trị tương đối. .9

1.4. Độ đo đa điều hoà dưới. .10

1.5. Ánh xạ chỉnh hình tách.11

1.6. Tính chất thác triển Hartogs. .14

1.7. Lý thuyết Poletsky về các đĩa và định lý của Rosay trên các đĩa

chỉnh hình. . .15

Chương 2. Một số kết quả nghiên cứu gần đây về ánh xạ chỉnh hình tách

biến. .17

2.1. Dạng tổng quát của định lý Alehyane - Zeriehi trong trường hợp,  A D B G. .17

2.2 Bài toán 1 trong trường hợp,   A D B G. .23

2.3. Bài toán 1 trong trường hợp tổng quát. .36

2.4. Bài toán 2. .51

2.5. Một số áp dụng. . 55

Kết luận . .58

Tài liệu tham khảo. . .59

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY