Luận văn Một số giải pháp phòng hạn chế ro hối đoái tại công ty cổ phần dược phẩm Thiên Thảo

MỤC LỤC

Lời Mở Đầu 1

Chương 1: lý luận chung về rủi ro hối đoáI và các giảI pháp hạn chế rủi ro hối đoái. 3

1.1. Rủi ro hối đoái 3

1.1.1. Khái niệm : 3

1.1.2. Phân loại rủi ro hối đoái 5

1.2. Các giải pháp hạn chế rủi ro hối đoái của Doanh nghiệp 5

1.2.1. Quan điểm; 5

1.2.2. Hạn chế rủi ro hối đoái trong dài hạn: 9

1.2.3. Các kỹ thuật hạn chế thay thế: 10

1.2.4. Một số kỹ thuật khách hạn chế rủi ro hối đoái khác. 11

1.3. So sánh các kỹ thuật hạn chế rủi ro hối đoái: 12

chương 2 17

Thực trạng công tác hạn chế rủi ro hối đoái tại công ty cổ phần dược phẩm thiên thảo. 17

2.1.Giới thiệu chung về công ty Cổ Phần Dược phẩm thiên thảo. 17

2.1.1 . Cơ cấu tổ chức bộ máy, chức năng và nhiệm vụ của công ty sơ đồ bộ máy tổ chức của công ty 18

2.1.2 : Tổng quan tình hình kinh doanh của công ty 20

2.1.3. Quy trình nhập khẩu của công ty. 21

2.14. Khái quát về môi trường kinh doanh và thị trường của công ty. 22

2.1.5. Ngoại tệ và việc quản lý ngoại tệ 23

2.1.6. Tình hình tổ chức thanh toán quốc tế 23

2.2. Thực trạng rủi ro hối đoái và công tác hạn chế rủi ro hối đoái tại công ty cổ phần dược phẩm Thiên Thảo. 24

2.2.1. Rủi ro hối đoái và nguyên tắc hạch toán kế toán tại công ty cổ phần dược phẩm Thiên Thảo. 24

2.2.2. Kỹ thuật hạn chế rủi ro hối đoái tại công ty cổ phần dược phẩm Thiên Thảo. 28

2.2.3. Tổ chức công tác hạn chế rủi ro hối đoái tại công ty cổ phần dược phẩm Thiên Thảo. 29

2.3. Đánh giá biện pháp hạn chế rủi ro hối đoái của công ty. 30

chương III 31

Một số giải pháp hạn chế rủi ro hối đoái tại công ty cổ phần dược phẩm thiên thảo. 31

3.1. Chiến lược phát triển công ty cổ phần dược phẩm Thiên Thảo. 31

3.1.1. Chiến lược phát triển trong ngắn hạn. 31

3.1.2. Chiến lược phát triển kinh doanh trong dài hạn. 31

3.2. Quan điểm hạn chế rủi ro hối đoái của công ty cổ phần dược phẩm Thiên Thảo. 32

3.3. Các giải pháp và kiến nghị về công tác hạn chế rủi ro hối đoái . 33

3.3.1. Tham khảo kinh nghiệm rủi ro quốc tế. 33

3.3.2. Các giải pháp hạn chế rủi ro hối đoái. 36

3.4. Điều kiện để thực hiện giải pháp 43

3.4.1. Kiến nghị với Nhà nước 43

3.4.2. Kiến nghị với công ty cổ phần dược phẩm Thiên Thảo.: 44

Kết luận 45

Tài liệu tham khảo 46

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY