Luận văn Một số giải pháp phát triển dịch vụ môi giới chứng khoán ở công ty cổ phần chứng khoán Quốc Gia

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ DỊCH VỤ MÔI GIỚI CHỨNG KHOÁN CỦA CÔNG TY CHỨNG KHOÁN 2

1.1. Những vấn đề chung về công ty chứng khoán. 2

1.1.1. Khái niệm và phân loại công ty chứng khoán 2

1.1.2. Vai trò của công ty chứng khoán 7

1.1.3. Nghiệp vụ hoạt động kinh doanh của công ty chứng khoán. 11

1.2. Dịch vụ môi giới của công ty chứng khoán 14

1.2.1. Hoạt động môi giới chứng khoán. 15

1.2.2. Dịch vụ môi giới chứng khoán ở công ty chứng khoán. 18

1.2.2.1. Khái niệm và đặc điểm dịch vụ môi giới chứng khoán. 19

1.2.2.2. Vai trò của dịch vụ môi giới chứng khoán 19

1.2.2.3. Nội dung 21

12.2.4. Những nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển của dịch vụ môi giới chứng khoán 25

1.2.2.5. Hiệu quả hoạt động môi giới chứng khoán 28

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG VỀ DỊCH VỤ MÔI GIỚI CHỨNG KHOÁN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN QUỐC GIA 33

2.1. Giới thiệu khái quát về công ty chứng khoán Quốc Gia 33

2.1.1. Sự hình thành và phát triển của công ty chứng khoán Quốc Gia. 33

2.1.2. Đặc điểm hoạt động của công ty Cổ phần chứng khoán Quốc Gia 34

2.1.2. Tổ chức bộ máy quản lý của công ty Cổ phần chứng khoán Quốc Gia. 35

2.2. Thực trạng dịch vụ môi giới chứng khoán ở công ty chứng khoán Quốc Gia 37

2.2.1. Giới thiệu dịch vụ môi giới chứng khoán ở công ty chứng khoán Quốc Gia. 37

2.2.2. Hiệu quả dịch vụ môi giới chứng khoán ở công ty cổ phần chứng khoán Quốc Gia. 42

2.2.3. Đánh giá chung về dịch vụ môi giới chứng khoán ở công ty cổ phần chứng khoán Quốc Gia. 47

CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ MÔI GIỚI Ở CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN QUỐC GIA. 55

3.1. Chiến lược phát triển của nghiệp vụ môi giới giai đoạn

2008 - 2010 55

3.1.1. Chiến lược phát triển của TTCK Việt Nam 55

3.1.2. Phương hướng phát triển của công ty trong thời gian tới 58

3.2. Giải pháp phát triển dịch vụ môi giới ở công ty cổ phần chứng khoán Quốc Gia 60

3.2.1. Những thuận lợi và khó khăn đối với công tác phát triển dịch vụ môi giới ở công ty cổ phần chứng khoán Quốc Gia 60

3.2.2. Giải pháp phát triển dịch vụ môi giới của công ty cổ phần chứng khoán Quốc Gia. 63

KẾT LUẬN 73

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY