Luận văn Một số giải pháp nhằm thu hút dự án đầu tư trực tiếp nuớc ngoài vào các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

DANH MỤC BẢNG.5

PHẦN MỞ ĐẦU.6

PHẦN MỞ ĐẦU.6

Chương 1.13

LÝ LUẬN CHUNG VÀ SỰ CẦN THIẾT PHẢI TĂNG CƯỜNG THU HÚT CÁC

DỰ ÁN ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI VÀO CÁC KHU CÔNG NGHIỆP

.13

1.1. Tổng quan về khu công nghiệp .13

1.1.1. Khái niệm Khu công nghiệp (KCN) .13

1.1.2. Đặc trưng của Khu công nghiệp .14

1.2. Đầu tư trực tiếp nước ngoài ở Việt Nam.14

1.2.1. Khái niệm FDI .14

1.2.2. Đặc điểm của FDI .15

1.2.3. Các hình thức đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI).16

1.2.3.1. Hợp đồng hợp tác kinh doanh .16

1.2.3.2. Doanh nghiệp liên doanh (DNLD).17

1.2.3.3. Doanh nghiệp 100% vốn ĐTNN .17

1.2.3.4. Hợp đồng BOT, BTO và BT .18

1.2.3.5. Hình thức đầu tư mua lại và sáp nhập (M&A).19

1.2.4. Tác động của FDI đối với nước tiếp nhận đầu tư .20

1.2.4.1. Tác động tích cực .20

1.2.4.1. Tác động tích cực .20

1.3. Những vấn đề cơ bản về đầu tư trực tiếp nước ngoài .21

1.3.1. Dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) .21

1.3.1.1. Khái niệm dự án FDI.21

1.3.1.2. Các đặc trưng cơ bản của các dự án FDI.22

1.3.1.3. Những nội dung cơ bản tăng cường đầu tư trực tiếp nước ngoài vào

các KCN .23

1.3.2. Các nhân tố ảnh hưởng đến việc tăng cường thu hút dự án FDI .27

1.3.2.1. Các nhân tố thuộc môi trường đầu tư bên ngoài KCN .27

1.3.2.2. Nhân tố thuộc môi trường đầu tư bên trong KCN.30

1.4. Vai trò của đầu tư trực tiếp nước ngoài.31

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY