Luận văn Một số giải pháp nhằm phát triển và quản lý đại lý bảo hiểm phi nhân thọ tại công ty bảo hiểm BIDV bắc trung bộ

LỜI CẢM ƠN

LỜI CAM ĐOAN

DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT

DANH MỤC BẢNG

DANH MỤC HÌNH VẼ

PHẦN MỞ ĐẦU. 1

1. Tính cấp thiết của đề tài:. 1

2. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu:. 2

3. Phương pháp nghiên cứu: . 3

4. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn: . 3

5. Nội dung của đề tài:. 3

CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÍ THUYẾT VỀ PHÁT TRIỂN VÀ QUẢN LÝ ĐẠI

LÍ BẢO HIỂM PHI NHÂN THỌ. 4

1.1. Một số nội dung cơ bản về đại lý bảo hiểm. 4

1.1.1. Khái niệm đại lý bảo hiểm . 4

1.1.2. Phân loại đại lý bảo hiểm. 6

1.1.3. Điều kiện để trở thành đại lý bảo hiểm. 7

1.1.4. Đặc điểm công việc của đại lý bảo hiểm. 8

1.1.5. Hợp đồng đại lý bảo hiểm. 8

1.1.6. Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp bảo hiểm và đại lý bảo hiểm

trong hoạt động bảo hiểm . 9

1.2. Đặc điểm của sản phẩm bảo hiểm phi nhân thọ . 11

1.2.1. Khái niệm về bảo hiểm và bảo hiểm phi nhân thọ. 11

1.2.2. Sản phẩm bảo hiểm là một sản phẩm đặc biệt, có các đặc trưng cơ

bản sau . 14

1.2.3. Các loại hình bảo hiểm phi nhân thọ. 20

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY