Luận văn Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng Tài sản cố định tại Công ty cổ phần xe khách Hà Nội

MỤC LỤCLời mở đầu 1Chương I: Những vấn đề chung về TSCĐ và nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản cố định trong các doanh nghiệp hiện nay 3I.Vai trò của TSCĐ đối với hoạt động của các Doanh nghiệp 31.Khái niệm và đặc điểm của TSCĐ 31.1.Khái niệm 31.2.Đặc điểm của TSCĐ 42. Phân loại TSCĐ 52.1. Căn cứ vào hình thái biểu hiện 52.2. Căn cứ vào mục đích sử dụng 72.3. Căn cứ vào công dụng kinh tế 82.4. Căn cứ vào tình hình sử dụng 92.5. Căn cứ vào nguồn hình thành 102.6. Căn cứ vào quyền sở hữu 113. Vai trò của tài sản cố định trong các doanh nghiệp 11II. Quản lý và nâng cao hiệu quả sử dụng TSCĐ 121. Mục đích và yêu cầu 121.1. Mục đích 121.2. Yêu cầu của công tác quản lý TSCĐ 132. Nội dung công tác quản lý tài sản cố định 152.1. Khai thác và tạo lập nguồn vốn thích hợp để hình thành và duy trì quy mô tài sản cố định phù hợp 152.2.Quản lý quá trùnh sử dụng TSCĐ 162.2.1.Quản lý quá trình đầu tư hình thành kết cấu TSCĐ hợp lý 162.2.2. Quản lý quá trình khấu hao và thu hồi vốn khấu hao 163. Nâng cao hiệu quả sử dụng TSCĐ 213.1. Sự cần thiết nâng cao hiệu quả sử dụng TSCĐ 213.2. Các nhân tố ảnh hưởng tới hiệu quả sử dụng TSCĐ 233.2.1. Nhân tố khách quan 233.2.2. Nhân tố chủ quan 263.3. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng TSCĐ 283.4. Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng TSCĐ 29Chương II: Thực trạng quản lý và sử dụng TSCĐ tại Công ty cổ phần xe khách Hà Nội 32I. Tổng quan về Công ty cổ phần xe khách Hà Nội 321. Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty 321.1. Giới thiệu về công ty cổ phần xe khách Hà Nội 321.2. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty. 332. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của Công ty cổ phần xe khách Hà Nội 343. Đặc điểm tổ chức quản lý kinh doanh của Công ty 404. Tình hình tài sản và nguồn vốn của Công ty. 415. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty 43II. Tình hình quản lý và sử dụng TSCĐ tại Công ty cổ phần xe khách Hà Nội. 441.Công tác quản lý TSCĐ tại Công ty 451.1. Lập kế hoach quản lý TSCĐ 451.2.Tổ chức theo dõi thực hiện kế hoạch 451.3. Công tác kiểm tra, kiểm soát các báo cáo của Công ty 472. Đánh giá tình hình sử dụng TSCĐ 482.1. Thực tramg kết cấu TSCĐ của Công ty 482.2. Nguồn vốn hình thành TSCĐ của Công ty 512.3. Giá trị còn lại của TSCĐ 522.4. Đánh giá tình hình tăng giảm của TSCĐ theo nguyên giá 533. Đánh giá hiệu quả sử dụng tài sản cố định 563.1. Đánh giá hiệu quả hoạt động của các đoàn xe 563.2. Đánh giá hiệu quả sử dụng tài sản cố định 574. Một số kết quả đạt được và hạn chế trong công tác quản lý và nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản cố định. 604.1. Một số kết quả 604.2. Những hạn chế còn tồn tại 61Chương III: Một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng TSCĐ tại Công ty cổ phần xe khách Hà Nội 63I. Phương hướng hoạt động của Công ty trong thời gian tới 63II. Những thuận lợi và những khó khăn trong quá trình quản lý và nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản cố định 641.Thuận lợi 642.Khó khăn 65III. Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng TSCĐ 671.Giải pháp chung 672.Giải pháp cụ thể 713.Một số kiến nghị đề xuất 84Kết luận 87Danh mục tài liệu tham khảo 88

MỤC LỤC

Lời mở đầu 1

Chương I: Những vấn đề chung về TSCĐ và nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản cố định trong các doanh nghiệp hiện nay 3

I.Vai trò của TSCĐ đối với hoạt động của các Doanh nghiệp 3

1.Khái niệm và đặc điểm của TSCĐ 3

1.1.Khái niệm 3

1.2.Đặc điểm của TSCĐ 4

2. Phân loại TSCĐ 5

2.1. Căn cứ vào hình thái biểu hiện 5

2.2. Căn cứ vào mục đích sử dụng 7

2.3. Căn cứ vào công dụng kinh tế 8

2.4. Căn cứ vào tình hình sử dụng 9

2.5. Căn cứ vào nguồn hình thành 10

2.6. Căn cứ vào quyền sở hữu 11

3. Vai trò của tài sản cố định trong các doanh nghiệp 11

II. Quản lý và nâng cao hiệu quả sử dụng TSCĐ 12

1. Mục đích và yêu cầu 12

1.1. Mục đích 12

1.2. Yêu cầu của công tác quản lý TSCĐ 13

2. Nội dung công tác quản lý tài sản cố định 15

2.1. Khai thác và tạo lập nguồn vốn thích hợp để hình thành và duy trì quy mô tài sản cố định phù hợp 15

2.2.Quản lý quá trùnh sử dụng TSCĐ 16

2.2.1.Quản lý quá trình đầu tư hình thành kết cấu TSCĐ hợp lý 16

2.2.2. Quản lý quá trình khấu hao và thu hồi vốn khấu hao 16

3. Nâng cao hiệu quả sử dụng TSCĐ 21

3.1. Sự cần thiết nâng cao hiệu quả sử dụng TSCĐ 21

3.2. Các nhân tố ảnh hưởng tới hiệu quả sử dụng TSCĐ 23

3.2.1. Nhân tố khách quan 23

3.2.2. Nhân tố chủ quan 26

3.3. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng TSCĐ 28

3.4. Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng TSCĐ 29

Chương II: Thực trạng quản lý và sử dụng TSCĐ tại Công ty cổ phần xe khách Hà Nội 32

I. Tổng quan về Công ty cổ phần xe khách Hà Nội 32

1. Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty 32

1.1. Giới thiệu về công ty cổ phần xe khách Hà Nội 32

1.2. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty. 33

2. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của Công ty cổ phần xe khách Hà Nội 34

3. Đặc điểm tổ chức quản lý kinh doanh của Công ty 40

4. Tình hình tài sản và nguồn vốn của Công ty. 41

5. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty 43

II. Tình hình quản lý và sử dụng TSCĐ tại Công ty cổ phần xe khách Hà Nội. 44

1.Công tác quản lý TSCĐ tại Công ty 45

1.1. Lập kế hoach quản lý TSCĐ 45

1.2.Tổ chức theo dõi thực hiện kế hoạch 45

1.3. Công tác kiểm tra, kiểm soát các báo cáo của Công ty 47

2. Đánh giá tình hình sử dụng TSCĐ 48

2.1. Thực tramg kết cấu TSCĐ của Công ty 48

2.2. Nguồn vốn hình thành TSCĐ của Công ty 51

2.3. Giá trị còn lại của TSCĐ 52

2.4. Đánh giá tình hình tăng giảm của TSCĐ theo nguyên giá 53

3. Đánh giá hiệu quả sử dụng tài sản cố định 56

3.1. Đánh giá hiệu quả hoạt động của các đoàn xe 56

3.2. Đánh giá hiệu quả sử dụng tài sản cố định 57

4. Một số kết quả đạt được và hạn chế trong công tác quản lý và nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản cố định. 60

4.1. Một số kết quả 60

4.2. Những hạn chế còn tồn tại 61

Chương III: Một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng TSCĐ tại Công ty cổ phần xe khách Hà Nội 63

I. Phương hướng hoạt động của Công ty trong thời gian tới 63

II. Những thuận lợi và những khó khăn trong quá trình quản lý và nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản cố định 64

1.Thuận lợi 64

2.Khó khăn 65

III. Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng TSCĐ 67

1.Giải pháp chung 67

2.Giải pháp cụ thể 71

3.Một số kiến nghị đề xuất 84

Kết luận 87

Danh mục tài liệu tham khảo 88

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY