Luận văn Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh ở Công ty TNHH Hồng Hà

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY - 2 -

I – Quá trình hình thành và phát triển công ty - 2 -

1. Những thông tin chung: - 2 -

2. Quá trình hình thành và phát triển - 2 -

II – Chức năng, nhiệm vụ của công ty TNHH Hồng Hà - 2 -

1. Chức năng - 2 -

2. Nhiệm vụ - 3 -

III – Cơ cấu tổ chức - 3 -

1. Mô hình tổ chức bộ máy của Công ty. - 3 -

2. Cơ chế hoạt động và chức năng, nhiệm vụ của từng bộ phận. - 4 -

IV - Đặc điểm các nguồn lực ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh - 6 -

1. Đặc điểm sản phẩm, công nghệ - 6 -

2. Đặc điểm về thị trường - 7 -

3. Đặc điểm về máy móc thiết bị. - 8 -

4. Đặc điểm vốn kinh doanh - 9 -

5. Đặc điểm về lao động. - 10 -

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG VỀ HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY TỪ NĂM 2004-2006 - 12 -

I – Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong 3 năm - 12 -

1. Chỉ tiêu doanh thu của Công ty - 12 -

2. Chỉ tiêu lợi nhuận. - 13 -

3. Chi phí – ngân sách. - 14 -

II – Thực trạng hiệu quả sản xuất kinh doanh - 16 -

1. Hiệu quả sản xuất kinh doanh thông qua các chỉ tiêu tổng hợp - 16 -

2. Hiệu quả sản xuất kinh doanh bộ phận - 17 -

CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH Ở CÔNG TY TNHH HỒNG HÀ - 24 -

I. Đánh giá chung hoạt động và hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty - 24 -

1. Những thành tựu - 24 -

2. Những tồn tại - 24 -

II. Một số giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu qủa sản xuất kinh doanh tại Công ty tnhh hồng hà - 27 -

1. Cung cấp đầy đủ vốn lưu động để phục vụ cho việc sản xuất kinh doanh của Công ty và sử dụng hợp lý nguồn vốn lưu động này. - 27 -

2. Đổi mới trang thiết bị và công nghệ để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. - 30 -

3. Tăng cường công tác nghiên cứu và mở rộng thị trường của công ty. - 32 -

4. Nâng cao trình độ, ý thức kỷ luật của đội ngũ lao động và tạo động lực cho tập thể, cá nhân người lao động và hoàn thiện cơ cấu bộ máy tổ chức. - 34 -

KẾT LUẬN - 37 -

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY