Luận văn Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả dịch vụ quảng cáo của Công ty quảng cáo và hội chợ quốc tế Hà Nội (HADIFA)

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG 1 – TỔNG QUAN VỀ HOẠT ĐỘNG THIẾT KẾ, TRUYỀN TẢI THÔNG ĐIỆPVÀ TƯ VẤN QUẢNG CÁO 5

1.1 Tổng quan về Quảng Cáo 5

1.1.1 Quảng cáo – công cụ truyền thông được cả thế giới ưa chuộng 5

1.1.2 Quảng cáo tại Việt Nam 10

1.2 Thiết kế thông điệp quảng cáo 12

1.2.1 Quy trình thiết kế thông điệp quảng cáo 13

1.2.2 Các bước tiến hành dịch vụ thiết kế thông điệp quảng cáo 17

1.3 Truyền tải thông điệp quảng cáo 22

1.3.1 Nguyên lý truyền thông trong Quảng cáo 22

1.3.2 Lựa chọn và phối hợp phương tiện quảng cáo 23

1.3.3 Truyền tải thông điệp quảng cáo 28

1.4.1 Khái quát về dịch vụ tư vấn quảng cáo 32

1.4.2 Quy trình của dịch vụ tư vấn quảng cáo 33

CHƯƠNG 2 – ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG DỊCH VỤ QUẢNG CÁO CỦA HADIFA 38

2.1 HADIFA và thực trạng kinh doanh của doanh nghiệp 38

2.1.1 Tổng quan về HADIFA 38

2.1.1.1 Lĩnh vực kinh doanh của công ty 38

2.1.1.2 Đánh giá các nguồn lực của HADIFA 41

2.1.2 Thực trạng kinh doanh của HADIFA 45

2.2 Thực trạng kinh doanh dịch vụ quảng cáo của HADIFA 48

2.2.1 Dịch vụ thiết kế quảng cáo của HADIFA 49

2.2.2 Dịch vụ truyền tải thông điệp quảng cáo 56

2.2.3 Dịch vụ tư vấn quảng cáo 59

CHƯƠNG 3 – MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ DỊCH VỤ QUẢNG CÁO CỦA HADIFA 64

3.1 Giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả dịch vụ quảng cáo của HADIFA 64

3.1.1 Giải pháp nâng cao hiệu quả dịch vụ khâu thiết kế quảng cáo 65

3.1.1.1 Tổ chức lại bộ máy nhân sự và bổ sung cơ cấu cho dịch vụ 65

3.1.1.2 Đẩy mạnh Marketing cho bộ phận quảng cáo 67

3.1.2 Nâng cao hiệu quả dịch vụ truyền tải thông điệp quảng cáo 69

3.1.2.1 Phát triển hệ thống phương tiện truyền thông hiện tại 69

3.1.2.2 Mở rộng hệ thống phương tiện truyền thông mới 70

3.1.3 Giải pháp nâng cao dịch vụ tư vấn quảng cáo 73

3.1.3.1 Tổ chức lại cơ cấu và hình thành phòng chiến lược 73

3.1.3.2 Đào tạo và nâng cao chất lượng đội ngũ tư vấn viên 74

3.2 Các giải pháp hỗ trợ 76

3.2.1 Giải pháp hỗ trợ về con người 76

3.2.2 Giải pháp hỗ trợ khác 78

3.3 Một số kiến nghị 80

3.3.1 Kiến nghị về ban hành luật 80

3.3.2 Kiến nghị về quản lý 82

KẾT LUẬN 84

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY