Luận văn Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý của công ty viễn thông Viettel

LỜI CẢM ƠN 4

LỜI CAM ĐOAN 4

DANH SÁCH CÁC TỪ VIẾT TẮT 5

DANH MỤC CÁC BẢNG, HÌNH VẼ 6

MỞ ĐẦU 9

Chương 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CÁN

BỘ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP 10

1.1 Quan hệ giữa hiệu quả kinh doanh với chất lượng quản lý hoạt động

và với chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý của doanh nghiệp 10

1.2 Phương pháp đánh giá chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý doanh

nghiệp 18

1.3 Các nhân tố và hướng giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ

quản lý doanh nghiệp 35

Chương 2 PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ

CÁN BỘ QUẢN LÝ Ở CÔNG TY VIỄN THÔNG VIETTEL 51

2.1. Đặc điểm sản phẩm – khách hàng, đặc điểm công nghệ và tình

hình hiệu quả hoạt động của Công ty viễn thông Viettel 51

2.1.1 Các loại sản phẩm của Công ty Viễn thông Viettel và đặc điểm của

từng loại 53

2.1.2. Các loại khách hàng của công ty Viễn thông Viettel và đặc điểm

của từng loại 63

2.1.3 Đặc điểm công nghệ của công ty Viễn thông Viettel 65

2.1.4 Đánh giá tình hình hiệu quả hoạt động của Công ty viễn thông

Viettel trong một số năm gần đây

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY