Luận văn Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại công ty cổ phần xây dựng số 1 (Vinaconex1) giai đoạn 2012 - 2017

DANH MỤC CÁC BẢNG.5

DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ.6

LỜI MỞ ĐẦU .7

I. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI.7

II. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU .7

III. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI. .8

IV. BỐ CỤC LUẬN VĂN .8

V. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU.8

CHƯƠNGI : CƠ SỞ LÝ LUẬN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC

TRONG DOANH NGHIỆP. .9

1.1. Khái niệm và vai trò của quản trị nguồn nhân lực.9

1.1.1. Nguồn nhân lực. .9

1.1.1.1. Khái niệm. .9

1.1.1.2. Vai trò của nguồn nhân lực .9

1.1.2. Khái niệm và vai trò của quản trị nguồn nhân lực. .10

1.1.2.1. Khái niệm quản trị nguồn nhân lực .10

1.1.2.2. Vai trò của quản trị nguồn nhân lực . .10

1.2. Các chức năng chính của quản trị nguồn nhân lực. .12

1.2.1. Nhóm chức năng thu hút nguồn nhân lực. .12

1.2.2. Nhóm chức năng đào tạo và phát triển nguồn nhân lực.13

1.2.3. Nhóm chức năng duy trì nguồn nhân lực.13

1.3. Nội dung phân tích đánh giá công tác quản trị nguồn nhân lực. .15

1.3.1. Nội dung phân tích thu hút nguồn nhân lực.15

1.3.1.1. Xác định nhu cầu về nguồn nhân lực. .15

1.3.1.3. Sắp xếp, bố trí nguồn nhân lực vào từng vị trí. .21

1.3.2. Nội dung phân tích đào tạo và phát triển nguồn nhân lực.22

1.3.2.1. Xác định nhu cầu nguồn nhân lực cần đào tạo.22

1.3.2.2.Quy trình đào tạo nguồn nhân lực. .23

1.3.2.3. Đánh giá hiệu quả quá trình đào tạo. .25

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY