Luận văn Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực cho sở văn hóa, thể thao và du lịch tỉnh Phú Thọ

LỜI CAM ĐOAN . i

DANH MỤC HÌNH VẼ VÀ BẢNG BIỂU. vii

LỜI NÓI ĐẦU . 1

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC . 4

TRONG DOANH NGHIỆP. 4

1.1. NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ QUẢN TRỊ NHÂN LỰC.4

1.1.1. Khái niệm và vai trò của nguồn nhân lực: .4

1.1.1.1. Khái niệm:.4

1.1.1.2. Vai trò của nguồn nhân lực:.5

1.1.2. Khái niệm và vai trò của quản trị nguồn nhân lực.6

1.1.2.1. Khái niệm:.6

1.1.2.2. Vai trò của quản trị nhân lực:.6

1.2. CÁC CHỨC NĂNG CỦA QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC.8

1.2.1. Chức năng thu hút nguồn nhân lực: .8

1.2.2. Chức năng đào tạo và phát triển nguồn nhân lực:.8

1.2.3. Chức năng duy trì nguồn nhân lực:.8

1.3. NHỮNG NỘI DUNG CHÍNH CỦA QUẢN TRỊ NHÂN LỰC TRONG

DOANH NGHIỆP.8

1.3.1. Các nội dung thuộc chức năng thu hút nguồn nhân lực:.8

1.3.1.1. Hoạch định nguồn nhân lực .8

1.3.1.2. Phân tích công việc: .10

1.3.1.3. Tuyển dụng nguồn nhân lực.12

1.3.2. Các nội dung thuộc chức năng đào tạo và phát triển nguồn nhân lực: .17

1.3.2.1. Khái niệm:.17

1.3.2.2. Mục đích: .18

1.3.2.3. Xác định nhu cầu đào tạo :.19

1.3.2.4. Thực hiện quá trình đào tạo: .20

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY