Luận văn Một số giải pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động Xuất khẩu sang thị trường Mỹ của Công ty Cổ phần Xuất khẩu Thuỷ Sản 2 Quảng Ninh hiện nay

MỤC LỤC

Trang

LỜI MỞ ĐẦU. 1

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT KHẨU THUỶ SẢN II QUẢNG NINH. 3

I- Quỏ trỡnh hỡnh thành và phỏt triển của Cụng ty 3

II- Chức năng và nhiệm vụ của công ty 4

III- Đặc điểm tổ chức bộ máy của công ty: 5

3.1- Sơ đồ tổ chức quản lý: 5

3.2- Chức năng và nhiệm vụ các phũng ban: 6

II- CÁC NGUỒN LỰC CỦA CÔNG TY: 7

1- Vốn 7

2- Nguồn nhân lực: 9

3- Tình hình trang thiết bị kĩ thuật: 11

CHƯƠNG 2: TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT KHẨU THUỶ SẢN 2 QUẢNG NINH VÀO THỊ TRƯỜNG MỸ 13

TRONG NHỮNG NĂM GẦN ĐÂY. 13

1.Thực trạng xuất khẩu của công ty vào thị trường Mỹ trong 3 năm qua: 13

1.1 Tổng quan về thị trường Mỹ. 13

A. Giới thiệu chung về thị trường Mỹ 13

B. Nhu cầu đối với thuỷ sản của thị trường Mỹ 14

C. Xu hướng tiêu dùng: 15

D. Những quy định, chế tài khi nhập khẩu thuỷ sản vào Hoa Kì 15

E .Tình hình nhập khẩu thuỷ sản tại Mỹ hiện nay 16

1.2. Thực trạng xuất khẩu tại Công ty Cổ phần Xuất khẩu Thuỷ sản II Quảng Ninh vào thị trường Mỹ. 17

A. Theo hình thức xuất khẩu 18

B. Chủng loại xuất khẩu: 21

3- Tổng hợp những thuận lợi và khó khăn của công ty hiện nay khi xuất khẩu vào thị trường Mỹ 22

3.1- Thuận lợi 22

3.- Khó khăn 23

CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM ĐẨY MẠNH XUẤT KHẨU SANG THỊ TRƯỜNG MỸ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT KHẨU THUỶ SẢN II QUẢNG NINH TRONG THỜI ĐIỂM HIỆN NAY 26

1- Nghiên cứu tìm hiểu thị trường 26

2- Nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ về xuất khẩu cho nhân viên trong công ty: 29

3- Tăng cường vốn hiện có và sử dụng vốn có hiệu quả. 30

4- Nâng cao hiệu quả thu mua và nuôi trồng thuỷ sản. 32

5- Quảng bá thương hiệu, marketing bán hàng 33

6. Tăng tính cạnh tranh của sản phẩm. 34

KẾT LUẬN 35

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY