Luận văn Một số giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần xi măng La Hiên

LỜI CAM ĐOAN . i

LỜI CẢM ƠN . ii

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT. iii

MỤC LỤC. iv

DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ . ix

PHẦN MỞ ĐẦU.1

1. Lý do chọn đề tài.1

2. Mục tiêu nghiên cứu.1

3. Đối tượng nghiên cứu.1

4. Phương pháp nghiên cứu.2

5. Kết cấu của luận văn .2

Chương I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ VẤN ĐỀ

NÂNG CAO HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP.3

1.1. Hiệu quả kinh doanh trong doanh nghiệp .3

1.1.1. Khái niệm và phân loại .3

1.1.1.1. Khái niệm hiệu quả kinh doanh .3

1.1.2. Sự cần thiết phải nâng cao hiệu qủa kinh doanh đối với doanh nghiệp trong cơ

chế thị trường .8

1.1.3. Phương hướng nâng cao hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp.9

1.2. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả kinh doanh .10

1.2.1. Hệ thống chỉ tiêu đánh giá hiệu quả kinh doanh trong các doanh nghiệp.10

1.2.1.1. Các yêu cầu để đánh giá hiệu quả kinh doanh trong doanh nghiệp .10

1.2.1.2. Hệ thống chỉ tiêu đánh giá hiệu quả kinh doanh .10

1.2.2. Các quan điểm cơ bản trong việc đánh giá hiệu quả kinh doanh của doanh

nghiệp.22

1.2.2.1. Về mặt thời gian.22

1.2.2.2. Về mặt không gian .22

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY