Luận văn Một số giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý đầu tư xây dựng cơ bản ở công ty điện lực Từ Liêm

ỤC LỤC.

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT.4

DANH SÁCH BẢNG BIỂU VÀ PHỤ LỤC .6

LỜI MỞ ĐẦU.7

CHƯƠNG 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HIỆU QUẢ, ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN .9

1.1 Kinh tế đầu tư.9

1.1.1 Khái niệm về kinh tế đầu tư.9

1.1.2 Đầu tư phát triển .9

1.1.3 Đặc điểm đầu tư phát triển.10

1.1.4 Vai trò đầu tư phát triển.11

1.1.5 Nguồn vốn đầu tư phát triển .15

1.2 Đầu tư XDCB.18

1.2.1 Khái niệm đầu tư XDCB .18

1.2.2 Đặc điểm đầu tư XDCB.19

1.2.3 Vai trò đầu tư XDCB .20

1.2.4 Vốn đầu tư XDCB .21

1.2.5 Nguồn hình thành vốn đầu tư XDCB .21

1.2.6 Nội dung của vốn đầu tư XDCB.22

1.3 Đầu tư XDCB ngành điện .24

1.3.1 Các khái niệm .24

1.3.2 Đặc điểm kinh tế kỹ thuật của ngành Điện.26

1.3.3 Đặc điểm đầu tư XDCB của ngành Điện.28

1.3.4 Vai trò, nhiệm vụ đầu tư XDCB các công trình điện .29

1.3.5 Trình tự đầu tư XDCB các công trình điện. .31

1.4 Hiệu quả của đầu tư ngành điện.33

1.4.1 Khái niệm về hiệu quả đầu tư .33

1.4.2 Phân loại hiệu quả đầu tư.33

1.4.3 Hệ chỉ tiêu hiệu quả đầu tư ngành điện .35

1.4.4 Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả đầu tư XDCB .38

1.5 Tóm tắt chương 1 .39

CHƯƠNG 2 PHÂN TÍCH HIỆN TRẠNG QUẢN LÝ ĐẦU TƯ XDCB TẠI CÔNG TY

ĐIỆN LỰC TỪ LIÊM.41

2.1 Tổng quan về kinh tế xã hội và sự phát triển của huyện Từ Liêm.41

2.1.1 Đặc điểm tự nhiên – kinh tế - xã hội .41

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY