Luận văn Một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng tại ngân hàng TMCP quân đội chi nhánh Việt Trì

MỤC LỤC.1

PHẦN MỞ ĐẦU.7

CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG

THƯƠNG MẠI VÀ HIỆU QUẢ CỦA HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG.11

1.1 TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI (NHTM) .11

1.1.1. Khái niệm NHTM: .11

1.1.2. Các nghiệp vụ của NHTM:.11

1.1.3. Vai trò của ngân hàng thương mại (NHTM) ,,,.12

1.2. TỔNG QUAN VỀ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CỦA NHTM.14

1.2.1. Khái niệm tín dụng: .14

1.2.2. Chức năng của tín dụng: .14

1.2.3. Các hình thức tín dụng:.16

1.2.4. Tín dụng ngân hàng: .16

1.2.5. Vai trò của hoạt động tín dụng ngân hàng đối với nền kinh tế: .18

1.3. HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CỦA NHTM.19

1.3.1. Khái niệm về hiệu quả hoạt động tín dụng.19

1.3.2. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động tín dụng.20

1.3.3 Các phương pháp nghiên cứu .21

1.4 Rủi ro tín dụng .22

1.4.1. Khái niệm về RRTD:.22

1.4.3 Nguyên nhân của RRTD:.24

1.4.4. Ảnh hưởng của RRTD đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng

và nền kinh tế xã hội:.25

1.5. Ý NGHĨA CỦA VIỆC NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG.26

1.5.1. Đối với ngân hàng: .26

1.5.2. Đối với nền kinh tế: .26

1.5.3. Đối với người đi vay:.27

CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CỦA NGÂN

HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI CHI NHÁNH VIỆT TRÌ.28

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY