Luận văn Một số giải pháp nâng cao giá trị thương hiệu bột ngọt Ajinomoto trên thị trường Việt Nam

MỤC LỤCLời cam đoan Trang(i) Mục lục(ii) Danh mục các bảng(iii) Danh mục các hình vẽ, đồ thị(iv) MỞ ĐẦU1) Chương 1 - TỔNG QUAN VỀ THƯƠNG HIỆU VÀ GIÁ TRỊ THƯƠNG HIỆU 1.1. Thương hiệu và sản phẩm 11.1.1. Quan điểm của các nhà nghiên cứu 11.1.2. Quan điểm của các nhà nghiên cứu Việt Nam 21.2. Giá trị thương hiệu 51.3. Thành phần của giá trị thương hiệu 61.3.1 Quan điểm của các nhà nghiên cứu trên thế giới 61.3.2 Quan điểm của các nhà nghiên cứu Việt Nam 7 1.3.2.1 Nhận biết thương hiệu 7 1.3.2.2 Lòng ham muốn thương hiệu 8 1.3.2.3 Chất lượng cảm nhận của người tiêu dùng 8 1.3.2.4 Lòng trung thành đối với thương hiệu 9 1.3.2.5 Thái độ đối với các phương thức chiêu thị 101.4. Ý nghĩa của việc nâng cao giá trị thương hiệu đối với doanh nghiệp 112) 3) Chương 2 - THỰC TRẠNG GIÁ TRỊ THƯƠNG HIỆU BỘT NGỌT AJI-NO-MOTO TRÊN THỊ TRƯỜNG VIỆT NAM2.1. Sơ lược về quá trình hình thành và phát triển của thương hiệu bột ngọt AJI-NO-MOTO 122.1.1. Thương hiệu bột ngọt AJI-NO-MOTO trên thế giới 122.1.2. Thương hiệu bột ngọt AJI-NO-MOTO ở Việt Nam 132.2. Thực trạng giá trị thương hiệu bột ngọt AJI-NO-MOTO trên thị trường Việt Nam 172.2.1. Quá trình nghiên cứu giá trị thương hiệu bột ngọt trên thị trường Việt Nam 172.2.2. Các thành phần của giá trị thương hiệu bột ngọt trên thị trường Việt Nam 182.2.3. Thực trạng giá trị thương hiệu bột ngọt AJI-NO-MOTO trên thị trường Việt Nam 192.2.4. So sánh giá trị thương hiệu bột ngọt AJI-NO-MOTO với giá trị thương hiệu bột ngọt VEDAN trên thị trường Việt Nam 222.3. Phân tích một số chính sách sản xuất kinh doanh mà Công ty Ajinomoto đã và đang thực hiện để nâng cao giá trị thương hiệu bột ngọt AJI-NO-MOTO 242.3.1 Chính sách về sản phẩm 242.3.1.1 Nâng cao chất lượng sản phẩm 242.3.1.2 Đa dạng hóa sản phẩm 272.3.2 Chính sách về phân phối sản phẩm 282.3.3 Chính sách về giá và phương thức thanh toán 302.3.3.1 Chính sách về giá 302.3.3.2 Phương thức thanh toán 312.3.4 Chính sách về chiêu thị 322.3.4.1 Quảng cáo 322.3.4.2 Khuyến mãi 352.4. Những vấn đề đặt ra 36 Chương 3 - MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO GIÁ TRỊ THƯƠNG HIỆU BỘT NGỌT AJI-NO-MOTO TRÊN THỊ TRƯỜNG VIỆT NAM3.1. Định hướng phát triển của công ty Ajinomoto Việt Nam đến năm 2010 383.2. Mối quan hệ giữa các thành phần của giá trị thương hiệu bột ngọt trên thị trường Việt Nam – Cơ sở thực tiễn để đề ra giải pháp 383.3. Một số giải pháp nhằm nâng cao giá trị thương hiệu bột ngọt AJI-NO-MOTO trên thị trường Việt Nam 403.3.1 Tăng cường công tác quản lý, nâng cao chất lượng, bảo đảm vệ sinh an toàn tuyệt đối của sản phẩm 413.3.2 Chủ động trong công tác phòng chống hàng giả, hàng nhái, kém chất lượng 423.3.3 Đa dạng kiểu dáng, mẫu mã bao bì đóng gói sản phẩm 433.3.4 Mở rộng đối tượng khách hàng để phân phối sản phẩm 443.3.5 Thực hiện chính sách giá lưu động 453.3.4.1 Định giá theo khu vực địa lý 453.3.4.2 Định giá theo số lượng 463.3.6 Thực hiện những phương thức thanh toán linh động 473.3.7 Tăng cường công tác quảng cáo sản phẩm 473.3.8 Tăng cường công tác khuyến mãi sản phẩm 513.4. Kiến nghị 533.4.1 Đối với công ty Ajinomoto Việt Nam 533.4.1.1 Phát triển nhanh các đội bán hàng 533.4.1.2 Nhanh chóng thành lập Phòng Marketing 543.4.1.3 Nhanh chóng phát triển hoạt động PR (Public Relations) 573.4.1.4 Đầu tư đúng mức cho công tác đào tạo nguồn nhân lực 583.4.2 Đối với Nhà nước 58(b) Kết luậnTài liệu tham khảoPhụ lục

MỤC LỤC

Lời cam đoan Trang

(i) Mục lục

(ii) Danh mục các bảng

(iii) Danh mục các hình vẽ, đồ thị

(iv) MỞ ĐẦU

1) Chương 1 - TỔNG QUAN VỀ THƯƠNG HIỆU VÀ GIÁ TRỊ THƯƠNG HIỆU

1.1. Thương hiệu và sản phẩm 1

1.1.1. Quan điểm của các nhà nghiên cứu 1

1.1.2. Quan điểm của các nhà nghiên cứu Việt Nam 2

1.2. Giá trị thương hiệu 5

1.3. Thành phần của giá trị thương hiệu 6

1.3.1 Quan điểm của các nhà nghiên cứu trên thế giới 6

1.3.2 Quan điểm của các nhà nghiên cứu Việt Nam 7

1.3.2.1 Nhận biết thương hiệu 7

1.3.2.2 Lòng ham muốn thương hiệu 8

1.3.2.3 Chất lượng cảm nhận của người tiêu dùng 8

1.3.2.4 Lòng trung thành đối với thương hiệu 9

1.3.2.5 Thái độ đối với các phương thức chiêu thị 10

1.4. Ý nghĩa của việc nâng cao giá trị thương hiệu đối với doanh nghiệp 11

2)

3) Chương 2 - THỰC TRẠNG GIÁ TRỊ THƯƠNG HIỆU BỘT NGỌT AJI-NO-MOTO TRÊN THỊ TRƯỜNG VIỆT NAM

2.1. Sơ lược về quá trình hình thành và phát triển của thương hiệu bột ngọt AJI-NO-MOTO 12

2.1.1. Thương hiệu bột ngọt AJI-NO-MOTO trên thế giới 12

2.1.2. Thương hiệu bột ngọt AJI-NO-MOTO ở Việt Nam 13

2.2. Thực trạng giá trị thương hiệu bột ngọt AJI-NO-MOTO trên thị trường Việt Nam 17

2.2.1. Quá trình nghiên cứu giá trị thương hiệu bột ngọt trên thị trường Việt Nam 17

2.2.2. Các thành phần của giá trị thương hiệu bột ngọt trên thị trường Việt Nam 18

2.2.3. Thực trạng giá trị thương hiệu bột ngọt AJI-NO-MOTO trên thị trường Việt Nam 19

2.2.4. So sánh giá trị thương hiệu bột ngọt AJI-NO-MOTO với giá trị thương hiệu bột ngọt VEDAN trên thị trường Việt Nam 22

2.3. Phân tích một số chính sách sản xuất kinh doanh mà Công ty Ajinomoto đã và đang thực hiện để nâng cao giá trị thương hiệu bột ngọt AJI-NO-MOTO 24

2.3.1 Chính sách về sản phẩm 24

2.3.1.1 Nâng cao chất lượng sản phẩm 24

2.3.1.2 Đa dạng hóa sản phẩm 27

2.3.2 Chính sách về phân phối sản phẩm 28

2.3.3 Chính sách về giá và phương thức thanh toán 30

2.3.3.1 Chính sách về giá 30

2.3.3.2 Phương thức thanh toán 31

2.3.4 Chính sách về chiêu thị 32

2.3.4.1 Quảng cáo 32

2.3.4.2 Khuyến mãi 35

2.4. Những vấn đề đặt ra 36

Chương 3 - MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO GIÁ TRỊ THƯƠNG HIỆU BỘT NGỌT AJI-NO-MOTO TRÊN THỊ TRƯỜNG VIỆT NAM

3.1. Định hướng phát triển của công ty Ajinomoto Việt Nam đến năm 2010 38

3.2. Mối quan hệ giữa các thành phần của giá trị thương hiệu bột ngọt trên thị trường Việt Nam – Cơ sở thực tiễn để đề ra giải pháp 38

3.3. Một số giải pháp nhằm nâng cao giá trị thương hiệu bột ngọt AJI-NO-MOTO trên thị trường Việt Nam 40

3.3.1 Tăng cường công tác quản lý, nâng cao chất lượng, bảo đảm vệ sinh an toàn tuyệt đối của sản phẩm 41

3.3.2 Chủ động trong công tác phòng chống hàng giả, hàng nhái, kém chất lượng 42

3.3.3 Đa dạng kiểu dáng, mẫu mã bao bì đóng gói sản phẩm 43

3.3.4 Mở rộng đối tượng khách hàng để phân phối sản phẩm 44

3.3.5 Thực hiện chính sách giá lưu động 45

3.3.4.1 Định giá theo khu vực địa lý 45

3.3.4.2 Định giá theo số lượng 46

3.3.6 Thực hiện những phương thức thanh toán linh động 47

3.3.7 Tăng cường công tác quảng cáo sản phẩm 47

3.3.8 Tăng cường công tác khuyến mãi sản phẩm 51

3.4. Kiến nghị 53

3.4.1 Đối với công ty Ajinomoto Việt Nam 53

3.4.1.1 Phát triển nhanh các đội bán hàng 53

3.4.1.2 Nhanh chóng thành lập Phòng Marketing 54

3.4.1.3 Nhanh chóng phát triển hoạt động PR (Public Relations) 57

3.4.1.4 Đầu tư đúng mức cho công tác đào tạo nguồn nhân lực 58

3.4.2 Đối với Nhà nước 58

(b) Kết luận

Tài liệu tham khảo

Phụ lục

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY