Luận văn Một số giải pháp nâng cao chất lượng hệ thống đo đếm điện năng tại tổng công ty điện lực TP Hà nội (evn hanoi)

Trang phụ bìa

Mục lục

Lời cam đoan

Lời cảm ơn

Danh mục các ký hiệu, các chữ viết tắt

Danh mục các bảng

Danh mục các hình vẽ, đồ thị

MỞ ĐẦU . 1

CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG VÀ QUẢN LÝ

HTĐĐĐN . 4

1.1. Khái niệm về chất lượng . 4

1.1.1. Khái niệm chung . 4

1.1.2. Khái niệm về chất lượng HTĐĐĐN . 6

1.1.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng HTĐĐĐN . 11

1.2. Khái niệm về quản lý chất lượng . 21

1.2.1. Một số quan điểm về quản trị chất lượng sản phẩm . 21

1.2.2. Các giai đoạn phát triển nhận thức về quản lý chất lượng sản

phẩm. 22

1.3. Các công cụ quản trị chất lượng . 23

1.3.1. Sơ đồ lưu trình. 23

1.3.2 Sơ đồ nhân quả . 24

1.3.2 Biểu đồ cây. 25

1.4. Tầm quan trọng của nâng cao chất lượng HTĐĐĐN . 26

1.4.1. Vai trò của việc nâng cao chất lượng. 26

1.4.2. Tầm quan trọng của nâng cao chất lượng HTĐĐĐN .

1.5. Phương hướng nâng cao chất lượng HTĐĐĐN . 28

KẾT LUẬN CHƯƠNG I . 29

CHƯƠNG II: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ

CHẤT LƯỢNG HỆ THỐNG ĐO ĐẾM ĐIỆN NĂNG CỦA EVN HANOI. 30

2.1 Giới thiệu tổng quan về EVN HANOI và cơ chế quản lý chất lượng hệ

thống đo đếm điện năng. 30

2.1.1. Giới thiệu về Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội . 30

2.1.2. Đặc điểm về tổ chức bộ máy quản lý, phân cấp quản lý và cơ

chế quản lý chất lượng hệ thống đo đếm điện năng trong EVN

HANOI. 33

2.2. Các yêu cầu chất lượng hệ thống đo đếm điện năng . 39

2.3. Các quy định trong công tác quản lý chất lượng HTĐĐĐN . 40

2.3.1. Các quy định của pháp luật về quản lý Đo lường. 40

2.3.2. Quy trình kinh doanh về công tác quản lý vận hành hệ thống đo

đếm điện năng tại EVNHANOI. 48

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY