Luận văn Một số giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ Cán bộ công chức ở các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố Hồ Chí Minh

Thành phốHồChí Minh đã tiến hành công tác tổng điều tra cán bộ, công chức hành chính nhằm thu thập thông tin vềsốlượng và chất lượng đội ngũcán bộ, công chức hành chính đểphục vụcho việc đánh giá chất lượng công chức, qua đó xác định nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển cán bộ, công chức, làm cơ sởcho việc xây dựng quy hoạch, kếhoạch đào tạo, bồi dưỡng và nâng cao chất lượng đội ngũcán bộ, công chức và đổi mới công tác quản lý cán bộ, công chức. Theo sốliệu tại thời điểm nghiên cứu thì tổng sốcán bộ, công chức ở18 cơ quan chuyên môn thuộc Uy ban nhân dân TP HồChí Minh là 2.196 người được phân theo các tiêu chí sau: + Theo giới tính: Nam: 1331 người; Nữ: 865 người. + Theo nhóm tuổi: Dưới 30: 276 người; Từ30- 40: 535 người; Từ41- 50: 938 người; Từ51- 60: 447 người. + Theo cơ cấu ngạch công chức: Nhân viên:122 người; Cán sự: 235 người; Chuyên viên: 1475 người; Chuyên viên chính: 352 người; Chuyên viên cao cấp:12 người.

Thành phốHồChí Minh đã tiến hành công tác tổng điều tra cán bộ, công chức hành

chính nhằm thu thập thông tin vềsốlượng và chất lượng đội ngũcán bộ, công chức hành

chính đểphục vụcho việc đánh giá chất lượng công chức, qua đó xác định nhu cầu đào tạo,

bồi dưỡng, luân chuyển cán bộ, công chức, làm cơ sởcho việc xây dựng quy hoạch, kếhoạch

đào tạo, bồi dưỡng và nâng cao chất lượng đội ngũcán bộ, công chức và đổi mới công tác

quản lý cán bộ, công chức. Theo sốliệu tại thời điểm nghiên cứu thì tổng sốcán bộ, công

chức ở18 cơ quan chuyên môn thuộc Uy ban nhân dân TP HồChí Minh là 2.196 người được

phân theo các tiêu chí sau:

+ Theo giới tính: Nam: 1331 người; Nữ: 865 người.

+ Theo nhóm tuổi: Dưới 30: 276 người; Từ30- 40: 535 người; Từ41- 50: 938 người;

Từ51- 60: 447 người.

+ Theo cơ cấu ngạch công chức: Nhân viên:122 người; Cán sự: 235 người; Chuyên

viên: 1475 người; Chuyên viên chính: 352 người; Chuyên viên cao cấp:12 người.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY