Luận văn Một số giải pháp mở rộng hoạt động cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ tại chi nhánh ngân hàng TMCP ngoại thương Quảng Ninh

LỜI CAM ĐOAN

MỤC LỤC

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT 1

DANH MỤC BẢNG BIỂU 2

LỜI MỞ ĐẦU 4

1. Lý do chọn đề tài 4

2. Mục tiêu của đề tài 4

3. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu 5

4. Phương pháp nghiên cứu 5

5. Kết cấu của luận văn 5

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HOẠT ĐỘNG CHO VAY CỦA NGÂN

HÀNG THƯƠNG MẠI ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ 6

1.1 Những vấn đề cơ bản về DNV&N 6

1.1.1. Khái niệm DNV&N 6

1.1.2. Đặc điểm chủ yếu của DNV&N 7

1.2 Hoạt động cho vay của NHTM trong nền kinh tế thị trường 9

1.2.1. Khái niệm NHTM 9

1.2.2. Các hoạt động của NHTM 11

1.2.3. Khái quát hoạt động cho vay của NHTM 13

1.3. Hoạt động cho vay của NHTM đối với DNV&N 15

1.3.1. Vai trò của vốn vay ngân hàng đối với DNV&N 15

1.3.2. Tính tất yếu mở rộng hoạt động cho vay đối với DNV&N 17

1.3.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động cho vay của NHTM đối với DNV&N 18

1.3.4. Các chỉ tiêu phản ánh hoạt động cho vay DNV&N của NHTM 28

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CHO VAY ĐỐI VỚI DNV&N TẠI CHI

NHÁNH NHTMCP NGOẠI THƯƠNG QUẢNG NINH 30

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY