Luận văn Một số giải pháp Marketing nhằm nâng cao hiệu quả tiêu thụ xăng dầu ở Công ty xăng dầu Hà Sơn Bình

MỤC LỤCTrangMục lục 1Lời nói đầu 3Chương I: Lí luận chung về tiêu thụ 5I. Nội dung cơ bản của việc tiêu thụ sản phẩm có hiệu quả: 51. Nghiên cứu thị trường. 52. Dự báo thị trường. 73. Lập kế hoạch tiêu thụ sản phẩm. 74. Tổ chức và thực hiện tiêu thụ sản phẩm có hiệu quả. 12II. Đánh giá hiệu qủa hoạt động tiêu thụ của doanh nghiệp thương mại. 141. Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp. 142. Các chỉ tiêu đán giá hiệu quả hoạt động tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp. 19Chương II: Thực trạng về tiêu thụ xăng dầu ở Công ty xăng dầu Hà Sơn Bình 21I. Tình hình nhập khẩu và kinh doanh xăng dầu ở nước ta trong những năm qua 211. Vài nét về tình hình nhập khẩu xăng dầu ở nớc ta. 212. Kinh doanh xăng dầu trong những năm qua. 23II. Đặc điểm và tình hình hoạt động kinh doanh của công ty xăng dầu Hà Sơn Bình. 241. Sự hình thành và phát triển. 242. Chức năng, quyền hạn và nhiêm vụ của Công ty xăng dầu Hà Sơn Bình. 263. Tổ chức bộ máy quản lý và kinh doanh của Công ty. 274. Tình hình nhân sự của Công ty. 285. Chiến lược mặt hàng kinh doanh của Công ty. 296. Tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty xăng dầu Hà Sơn Bình. 29III. Đánh giá kết quả đạt được: 331. Bán hàng 332. Đầu tư sửa chữa tài sản cố định: 333. Năng xuất lao động, tiền lương và thu nhập của người lao động tăng so với 2002 334. Tài chính: 33IV. Một số tồn tại và nguyên nhân: 34Chương III: Một số giải pháp hoàn thiện hoạt động tiêu thụ ở công ty xăng dầu Hà Sơn Bình 39I. một số định hướng phát triển kinh doanh xăng dầu ở nước ta. 39II. Phương hướng và nhiệm vụ của công ty xăng dầu Hà Sơn Bình. 40III. Kết luận và giải pháp nâng cao hiệu quả tiêu thụ ở công ty xăng dầu Hà Sơn Bình: 42Tài liệu tham khảo 55

MỤC LỤC

Trang

Mục lục 1

Lời nói đầu 3

Chương I: Lí luận chung về tiêu thụ 5

I. Nội dung cơ bản của việc tiêu thụ sản phẩm có hiệu quả: 5

1. Nghiên cứu thị trường. 5

2. Dự báo thị trường. 7

3. Lập kế hoạch tiêu thụ sản phẩm. 7

4. Tổ chức và thực hiện tiêu thụ sản phẩm có hiệu quả. 12

II. Đánh giá hiệu qủa hoạt động tiêu thụ của doanh nghiệp thương mại. 14

1. Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp. 14

2. Các chỉ tiêu đán giá hiệu quả hoạt động tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp. 19

Chương II: Thực trạng về tiêu thụ xăng dầu ở Công ty xăng dầu Hà Sơn Bình 21

I. Tình hình nhập khẩu và kinh doanh xăng dầu ở nước ta trong những năm qua 21

1. Vài nét về tình hình nhập khẩu xăng dầu ở nớc ta. 21

2. Kinh doanh xăng dầu trong những năm qua. 23

II. Đặc điểm và tình hình hoạt động kinh doanh của công ty xăng dầu Hà Sơn Bình. 24

1. Sự hình thành và phát triển. 24

2. Chức năng, quyền hạn và nhiêm vụ của Công ty xăng dầu Hà Sơn Bình. 26

3. Tổ chức bộ máy quản lý và kinh doanh của Công ty. 27

4. Tình hình nhân sự của Công ty. 28

5. Chiến lược mặt hàng kinh doanh của Công ty. 29

6. Tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty xăng dầu Hà Sơn Bình. 29

III. Đánh giá kết quả đạt được: 33

1. Bán hàng 33

2. Đầu tư sửa chữa tài sản cố định: 33

3. Năng xuất lao động, tiền lương và thu nhập của người lao động tăng so với 2002 33

4. Tài chính: 33

IV. Một số tồn tại và nguyên nhân: 34

Chương III: Một số giải pháp hoàn thiện hoạt động tiêu thụ ở công ty xăng dầu Hà Sơn Bình 39

I. một số định hướng phát triển kinh doanh xăng dầu ở nước ta. 39

II. Phương hướng và nhiệm vụ của công ty xăng dầu Hà Sơn Bình. 40

III. Kết luận và giải pháp nâng cao hiệu quả tiêu thụ ở công ty xăng dầu Hà Sơn Bình: 42

Tài liệu tham khảo 55

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY