Luận văn Một số giải pháp hoàn thiện việc xây dựng chiến lược kinh doanh của Tổng công ty Xuất Nhập Khẩu và Xây Dựng Việt Nam sau cổ phần hóa

M ỤC L ỤC

LỜI NÓI ĐẦU

Chương 1: KHÁI QUÁT CHUNG VỀ TỔNG CÔNG TY XUẤT NHẬP KHẨU VÀ XÂY DỰNG VIỆT NAM 1

I. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA TỔNG CÔNG TY XUẤT NHẬP KHẨU VÀ XÂY DỰNG VIỆT NAM 1

1-Tên gọi, địa chỉ của công ty 1

2-Qúa trình hình thành và phát triển công ty. 1

II. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN CỦA TỔNG CÔNG TY VINACONEX. 2

1.Chức năng 2

2.Nhiệm vụ và quyền hạn 3

III.CƠ CẤU TỔ CHỨC QUẢN LÝ CỦA TỔNG CÔNG TY VINACONEX. 3

1-Công ty mẹ 4

2-Công ty con 6

IV. CÁC NGUỒN LỰC CỦA DOANH NGHIỆP 6

1.Đặc điểm vốn: 6

2.Cơ cấu nhân lực 8

Chương 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC KINH DOANH TẠI TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU và XÂY DỰNG VIỆT NAM 9

I. MÔI TRƯỜNG KINH DOANH CỦA TỔNG CÔNG TY 9

1. Môi trường bên trong 9

2. Phân tích môi trường kinh doanh bên ngoài. 10

2.1. Phân tích sự ảnh hưởng của môi trường vĩ mô đến chiến lược kinh doanh của Tổng công ty 10

2.2. Môi trường ngành 12

II. KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH 16

III. ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA TỔNG CÔNG TY 19

1. Những thành công. 19

2. Những hạn chế còn tồn tại 19

3. Những thuận lợi và khó khăn ảnh hưởng đến quá trình xây dựng CLKD 20

3.1 Thuận lợi 20

3.2 Khó khăn 21

3.3 Mức độ ảnh hưởng 21

Chương 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN VIỆC XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC KINH DOANH TẠI TỔNG CÔNG TY XUẤT NHẬP KHẨU VÀ XÂY DỰNG VIỆT NAM 22

I. ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA TỔNG CÔNG TY 22

II. MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN VIỆC XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA TỔNG CÔNG TY XUẤT NHẬP KHẨU VÀ XÂY DỰNG VIỆT NAM 24

1. Tổng hợp các yếu tố vĩ mô, tác nghiệp, nội bộ và ma trận SWOT. 24

2. Một số giải pháp hoàn thiện việc xây dựng CLKD tại Tổng công ty 32

2.1.Lĩnh vực xây lắp 32

2.2.Lĩnh vực kinh doanh bất động sản 32

2.3.Lĩnh vực sản xuất công nghiệp và vật liệu xây dựng: 33

2.4.Lĩnh vực tư vấn thiết kế 33

2.5. Lĩnh vực thương mại dịch vụ 33

2.6. Lĩnh vực xuất khẩu lao động: 34

2.7.Lĩnh vực đầu tư tài chính 34

2.8. Lĩnh vực đầu tư sản xuất công nghiệp và dịch vụ khác 34

2.9. Giải pháp hoàn thiện việc xây dựng chiến lược kinh doanh trong lĩnh vực xây lắp tại Tổng công ty xuất nhập khẩu và xây dựng Việt Nam 35

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY